2020-04-15

Konkurser mars 2020

Antal konkurser ökade med 25 procent jämfört med samma månad förra året. Antal anställda berörda av konkurs ökade med 121 procent.

I mars 2020 försattes 770 företag i konkurs jämfört med 614 företag i mars 2019, en ökning med 25 procent. Antalet anställda i företagen var 3 856 personer jämfört med 1 746 personer mars 2019, en ökning med 121 procent.

Under januari och mars samlat ökade konkurserna med 13 procent och antalet anställda med 53 procent jämfört med 2019.

Antal konkurser och antal anställda berörda av konkurs

konkurser augusti 2019 1

Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

konkurser augusti 2019 2

Konkurserna ökade i synnerhet inom hotell och restaurang samt i Transport och kommunikation

Inom hotell och restaurang ökade konkurserna med 110 procent och i transport och kommunikation med 69 procent. I bygg och anläggning var ökningen 28 procent, i handeln 9 procent och i Finans-, fastighets- och företagstjänster 40 procent.

Antalet anställda inom transport och kommunikation var 498 personer jämfört med 101 personer mars 2019 och inom utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga personliga tjänster 529 personer jämfört med 157 personer. Inom handeln berördes 1 139 anställda av konkurser jämfört med 438 anställda mars 2019.

Konkurserna ökade bland företag med 5-9 anställda och bland större företag

I företag med 5-9 anställda uppgick antalet konkurser till 83 jämfört med 41 konkurser. Bland företag med 20 till 49 anställda försattes 32 företag i konkurs jämfört med 9 och bland företag med fler än 49 anställda, 12 företag jämfört med 4.

Konkurser efter antal anställda, mars 2020. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år anges inom parentes.

konkurser 2019 augusti 3

Ökning i Skåne län

Under mars ökade antalet konkurser med 21 procent i Stockholms län och med 22 procent i Västra Götalands län. I Skåne län ökade konkurserna med 57 procent. Ökningen i Skåne län gällde främst hotell och restaurang samt transport och magasinering.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev