2020-05-15

Konkurser april 2020

I april 2020 försattes 880 företag i konkurs jämfört med 667 företag i april 2019, en ökning med 32 procent. Antalet anställda i företagen var 4 067 personer jämfört med 2 166 personer april 2019, en ökning med 88 procent.

Uppgifterna april 2020 är reviderade i förhållande till veckostatistiken för att inkludera sent inkomna uppgifter om konkurser under månaden.

Antal konkurser och antal anställda berörda av konkurs

konkurser augusti 2019 1

Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

konkurser augusti 2019 2

Under januari och april samlat ökade konkurserna med 18 procent och antalet anställda med 64 procent jämfört med 2019.

Konkurserna ökade inom hotell och restaurang och i handeln

Inom hotell och restaurang ökade konkurserna med 130 procent och i handeln med 68 procent.

Antalet anställda berörda av konkurser uppgick inom handeln till 1 752 personer jämfört med 544 personer april 2019 och i hotell och restaurang 756 personer jämfört med 216 personer.

Konkurserna ökade bland företag med 1 till 9 anställda

I företag med 1 till 4 anställda uppgick antalet konkurser till 314 jämfört med 214 konkurser och i företag med 5 till 9 anställda till 89 jämfört med 54. Sju företag med fler än 50 anställda försattes i konkurs jämfört med fyra företag april 2019.

Konkurser efter antal anställda, mars 2020. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år anges inom parentes.

konkurser 2019 augusti 3

Ökning i Skåne län

Under april ökade antalet konkurser med 27 procent i Stockholms län och med 24 procent i Västra Götalands län. I Skåne län ökade konkurserna med 73 procent.

Den största ökningen i Skåne län inträffade inom hotell och restaurang.

Ökningen i anställda berörda av konkurser i Västra Götalands län, 1 394 anställda jämfört med 238 anställda, gällde företag inom handeln.

Offentliga ackord

De offentliga ackorden uppgick under april 2020 till 61 med 3 819 anställda. I Stockholms län inträffade 26 ackord, 1 727 anställda, och inom Västra Götalands län 15 ackord, 1 648 anställda. I Västra Götalands län återfanns den största gruppen anställda inom handeln, 1 315 anställda, och i Stockholms län de största grupperna inom transport och kommunikation, 657 anställda, samt finans-, fastighets- och företagstjänster, 425 anställda.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev