2020-06-15

Konkurser maj 2020

Antal konkurser ökade med 2 procent jämfört med samma månad förra året. Antal anställda berörda av konkurs minskade med 16 procent.

Observera att månadsstatistiken inkluderar sent inkommen data som inte har inkluderats i rapporterad veckostatistik.

Månadsstatistiken avser maj 2020. Siffror inom parantes avser samma månad 2019.

726 (713) företag med försattes i konkurs. Antalet anställda i företagen var 1 948 (2 310) personer.

Antal konkurser och antal anställda berörda av konkurs

konkurser augusti 2019 1

Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

konkurser augusti 2019 2

Konkurserna ökade inom hotell och restaurang och minskade inom bygg och anläggning

Inom hotell och restaurang uppgick antalet konkurser till 81 företag, en ökning med 53 procent jämfört med maj 2019. Antalet anställda berörda av konkurser uppgick inom hotell och restaurang till 358 personer, en ökning med 65 procent.

I bygg och anläggning minskade konkurserna med 26 procent och antalet anställda minskade med 55 procent.

Konkurserna ökade bland företag utan anställda

I företag utan anställda uppgick antalet konkurser till 393 jämfört med 350 konkurser och i företag med 1 till 4 anställda till 225 jämfört med 216. I de övriga storleksgrupperna minskade antalet konkurser. Två företag med 50 eller fler anställda försattes i konkurs jämfört med fyra företag maj 2019.

Konkurser efter antal anställda, maj 2020. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år anges inom parentes.

konkurser 2019 augusti 3

Ökning i Västra Götalands län och minskning Stockholms län

Under maj ökade antalet konkurser med 24 procent i Västra Götalands län medan konkurserna minskade med 15 procent i Stockholms län. Antalet anställda ökade med 57 procent i Västra Götalands län och minskade med 46 procent i Västra Götalands län.

Offentliga ackord

De offentliga ackorden uppgick till 27 företag med 645 anställda. I Västra Götalands län berördes 295 anställda av offentliga ackord.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev