2020-07-15

Konkurser juni 2020

Antal konkurser minskade med 4 procent jämfört med samma månad förra året. Antal anställda berörda av konkurs ökade med 23 procent.

I juni 2020 försattes 635 företag i konkurs jämfört med 664 företag i juni 2019. Antalet anställda i företagen var 2 097 personer i jämförelse med 1 704 personer juni 2019.

Uppgifterna är reviderade i förhållande till veckostatistiken juni 2020 publicerad på Tillväxtanalys hemsida. Det innebär att sent inkomna uppgifter om inledda konkurser under månaden inkluderats i statistiken.

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

konkurser augusti 2019 1

Figur 2 Antal företagskonkurser, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

konkurser augusti 2019 2

Konkurserna ökade inom hotell och restaurang och minskade inom Bygg och anläggning

Inom restaurang-, catering och barverksamhet uppgick antalet konkurser till 57 företag, en ökning med 10 procent jämfört med juni 2019. Antalet anställda berörda av konkurser uppgick inom restaurang-, catering och barverksamhet till 178 personer, en ökning med 52 procent.

I detaljhandel utom med motorfordon minskade konkurserna med 17 procent och antalet anställda minskade med 53 procent.

Konkurserna minskade bland företag utan anställda

I företag utan anställda uppgick antalet konkurser till 312 företag jämfört med 346 konkurser. Fyra företag med 50 eller fler anställda försattes i konkurs jämfört med två företag juni 2019.

Figur 3 Konkurser efter antal anställda, juni 2020. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år anges inom parentes

konkurser 2019 augusti 3

Minskningar i Stockholms län och Västra Götalands län

Under juni minskade antalet konkurser med 15 procent i Stockholms län och med 23 procent i Västra Götalands län medan konkurserna ökade med 3 procent i Skåne län. Antalet anställda berörda av konkurser ökade med 82 procent Stockholms län, med 30 procent i Västra Götalands län och med 9 procent i Skåne län.

Offentliga ackord

De offentliga ackorden uppgick under juni 2020 till 36 företag med 481 anställda. I juni 2019 inleddes 16 ackord med 414 anställda i företagen.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

test

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress i formuläret