2020-09-16

Konkurser och offentliga ackord under augusti 2020

Antal konkurser minskade med 27 procent jämfört med samma månad föregående år. Antal anställda berörda av konkurs minskade med 15 procent.

I juli inleddes konkurser i 335 (461) företag. Antalet anställda inom företagen var 1 297 (1 534) personer.

Under januari till och med augusti 2020 ökade dock företagskonkurserna med 6 procent och antalet anställda i företagen med 28 procent i förhållande till motsvarande månader 2019.

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 1 visar antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 2 Antal företagskonkurser, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Figur 2 visar antal företagskonkurser, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Konkurser efter bransch

I augusti 2020 ökade konkurserna med 41 procent inom transport och kommunikation jämfört med augusti 2019, medan konkurserna minskade med 34 procent inom finans-, fastighets- och företagstjänster.

Under januari till och med augusti 2020 ökade konkurserna med 11 procent i transport och kommunikation och med 16 procent i finans-, fastighets- och företagstjänster jämfört med 2019.

Den största procentuella ökningen i antal företagskonkurser under månaderna januari till och med augusti inträffade dock inom restaurang-, catering och barverksamhet med 33 procent, 459 företag jämfört med 344 företag 2019.

Inom hotell- och logiverksamhet inleddes konkurser i 47 företag under perioden jämfört med 18 företag.

Antalet anställda berörda av konkurser ökade med 57 procent i restaurang-, catering och barverksamhet, 1 939 personer i jämförelse med 1 233 personer.

I hotell- och logiverksamhet berördes 293 anställda jämfört med 69 anställda.

Inom detaljhandeln minskade konkurserna med 3 procent januari till och med augusti. Antalet anställda berörda av konkurser i företagen ökade dock med 79 procent, 3 775 anställda jämfört med 2 105 anställda 2019.

Fördelat efter enskilda branscher inom detaljhandeln var ökningen störst inom butikshandel med kläder, där 2 219 anställda var berörda av konkurser jämfört med 663 anställda 2019. Inom specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning berördes 433 anställda jämfört med 113 anställda.

I partihandeln ökade företagskonkurserna med 23 procent, 361 företag jämfört med 294 företag. Företagen hade 796 anställda, en ökning med 29 procent.

Det största antalet företagskonkurser fördelat efter bransch januari till och med augusti 2020 inträffade dock inom finans-, fastighets- och företagstjänster med 1 099 företag, vilket innebar en ökning på 16 procent jämfört med 2019. Antalet anställda i företagen uppgick till 3 107 personer, en ökning med 52 procent.

Fördelat efter enskilda branscher var ökningen inom gruppen, avseende antal anställda, särskilt markant inom arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster, där 1 037 personer berördes av konkurser jämfört med 251 personer 2019. Antalet företag inom branschen var 90 respektive 64.

Inom konsultverksamhet avseende företags organisation uppgick antalet anställda berörda av konkurser till 556 personer i 188 företag i jämförelse med 193 personer i 160 företag januari till och med augusti 2019.

Konkurser efter antal anställda

I företag utan anställda uppgick antalet konkurser till 138 företag jämfört med 209 företag augusti 2019. Fem företag med 50 eller fler anställda försattes i konkurs jämfört med två företag augusti 2019.

Figur 3 Konkurser efter antal anställda, augusti 2020. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år anges inom parentes

Figur 3 visar konkurser efter antal anställda, augusti 2020. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år anges inom parentes

Under januari till och med augusti ökade företagskonkurserna med 3 procent bland företag utan anställda och med 12 procent i företag med 1 till 4 anställda. Bland företag med 50 eller fler anställda uppgick antalet konkurser till 37 företag jämfört med 23 företag.

Företagskonkurser efter län

I augusti minskade antalet företagskonkurser med 42 procent i Stockholms län.

I Västra Götalands län minskade konkurserna med 17 procent och i Skåne län med 22 procent.

Under januari till och med augusti 2020 var antalet konkurser i praktiken oförändrade i Stockholms län medan de ökade med 9 procent i Västra Götalands län och med 21 procent i Skåne län.

Ökningen i antal företagskonkurser i Skåne län årets första 8 månader gällde framförallt restaurangverksamhet, partihandel och fastighetsservice medan konkurserna inom detaljhandeln minskade.

Sett till antal anställda drabbade av konkurser under januari till och med augusti fördelat efter län var dock utvecklingen annorlunda.

Antalet anställda berörda av konkurser mer än fördubblades i Västra Götalands län, ökade med 32 procent i Skåne län och ökade med 24 procent i Stockholms län.

I Västra Götalands län drabbades främst anställda inom detaljhandeln med en ökning från 221 anställda till 1 451 anställda. I Skåne gällde en betydande del av de anställda i konkursföretag personer inom hotell och restaurang medan de anställda i konkurs­företag i Stockolms län återfanns inom såvål detaljhandel som restaurang.

Offentliga ackord

De offentliga ackorden uppgick under augusti 2020 till 12 företag med 278 anställda. I augusti 2019 inleddes 21 ackord med 217 anställda i företagen.

Under januari till och med augusti uppgick antalet ackord till 257 jämfört med 121 ackord 2019. Antalet anställda berörda av ackord var 9 179 personer jämfört med 3 404 personer 2019. Inom partihandeln berördes 3 686 anställda jämfört med 441 anställda 2019 och inom hotell och restaurang 1 464 anställda jämfört med 87 anställda.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev