2020-10-15

Konkurser september 2020

Sidan uppdaterad 20-10-27 med reviderade uppgifter på grund av felaktig dataleverans.

I september 2020 inleddes konkurser bland 398 företag jämfört med 609 företag september 2019, en minskning med 35 procent. Antalet anställda i företagen var 1 440 personer i jämförelse med 1 728 personer september 2019, en minskning med 17 procent.

Under perioden januari till och med september 2020 ökade konkurserna med 1 procent och antalet anställda i företagen med 23 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 1 visar antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 2 Antal företagskonkurser, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Figur 2 visar antal företagskonkurser, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Byggindustri och företagsadminstration

I september 2020 minskade konkurserna med 23 procent inom byggindustrin jämfört med september 2019.

Även inom finans-, fastighets- och företagstjänster minskade konkurserna med 23 procent.

Under januari till och med september 2020 minskade konkurserna med 8 procent i byggindustrin medan antalet konkurser ökade med 12 procent i finans-, fastighets- och företagstjänster.

Knappt 40 procent av samtliga företagskonkurser inträffade inom dessa branscher januari till september 2020.

Inom byggindustrin berördes under januari till september 3 858 anställda av konkurser jämfört med 4 141 anställda 2019, en minskning med 7 procent.

Antalet anställda drabbade av konkurser inom finans-, fastighets- och företagstjänster uppgick till 3 313 anställda jämfört med 2 151 anställda, en ökning med 54 procent.


Handel

Inom detaljhandeln minskade antalet inledda företagskonkurser med 6 procent januari till och med september.

Antalet anställda berörda av konkurser i dessa företag ökade dock med 70 procent, 3 832 anställda jämfört med 2 255 anställda 2019.

I partihandeln ökade företagskonkurserna med 18 procent, 388 företag jämfört med 330 företag. Företagen hade 876 anställda, en ökning med 27 procent.

Hotell och restaurang

Den största procentuella ökningen i antal företagskonkurser fördelat efter branschgrupp under månaderna januari till och med september inträffade inom hotell- och logiverksamhet med 117 procent. Antalet konkurser uppgick till 52 företag jämfört med 24 företag 2019. Företagen hade 320 anställda i jämförelse med 78 anställda 2019.

Inom restaurang-, catering och barverksamhet inleddes konkurser i 496 företag jämfört med 407 företag januari till september 2019, en ökning med 22 procent. Antalet anställda ökade med 43 procent, 2 070 personer i jämförelse med 1 445 personer.

Konkurser efter antal anställda

I företag utan anställda uppgick antalet konkurser till 181 företag jämfört med 334 företag september 2019. Fyra företag med 50 eller fler anställda försattes i konkurs jämfört med vilket var lika antal som i september 2019.

Figur 3 Konkurser efter antal anställda, augusti 2020. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år anges inom parentes

Figur 3 visar konkurser efter antal anställda, september 2020. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år anges inom parentes.

Under januari till och med september var antalet företagskonkurser oförändrat bland företag utan anställda och ökade med 10 procent i företag med 1 till 4 anställda. Bland företag med 50 eller fler anställda uppgick antalet konkurser till 41 företag jämfört med 27 företag.

Företagskonkurser efter län

I september minskade antalet företagskonkurser med 26 procent i Stockholms län.

I Västra Götalands län minskade konkurserna med 25 procent och i Skåne län med 46 procent.

Under januari till och med september 2020 minskade antalet konkurser med 3 procent i Stockholms län medan de ökade med 5 procent i Västra Götalands län och med 12 procent i Skåne län.

Sett till antal anställda drabbade av inledda konkurser under januari till och med september fördelat efter län var dock utvecklingen annorlunda.

Under januari till september ökade anställda berörda av konkurser ökade med 18 procent i Stockholms län, med 77 procent i Västra Götalands län och med 28 procent i Skåne län.

Offentliga ackord

De offentliga ackorden uppgick under september 2020 till 10 företag med 324 anställda. Under september 2019 uppgick antalet ackord till 10 med 135 anställda i företagen.

Under januari till och med september uppgick antalet ackord till 267 jämfört med 131 ackord 2019. Antalet anställda berörda av ackord var 9 503 personer jämfört med 3 359 personer 2019. Inom parti- och detaljhandeln berördes 3 707 anställda av ackord januari till och med september 2020.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

test

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress i formuläret