2020-10-15

Konkurser september 2020

I september 2020 inleddes konkurser bland 490 företag jämfört med 609 företag september 2019, en minskning med 20 procent. Antalet anställda i företagen var 1 616 personer i jämförelse med 1 728 personer september 2019, en minskning med 6 procent.

Under perioden januari till och med september 2020 ökade dock företagskonkurserna med 3 procent och antalet anställda i företagen med 24 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 1 visar antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 2 Antal företagskonkurser, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Figur 2 visar antal företagskonkurser, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Byggindustri och företagsadminstration

I september 2020 minskade konkurserna med 4 procent inom byggindustrin jämfört med september 2019.

Inom finans-, fastighets- och företagstjänster minskade konkurserna med 8 procent.

Under januari till och med september 2020 minskade konkurserna med 6 procent i byggindustrin medan antalet konkurser ökade med 14 procent i finans-, fastighets- och företagstjänster.

Knappt 40 procent av samtliga företagskonkurser inträffade inom dessa branscher januari till september 2020.

Inom byggindustrin berördes 3 934 anställda av konkurser jämfört med 4 141 anställda 2019, en minskning med 5 procent.

Antalet anställda drabbade av konkurser inom finans-, fastighets- och företagstjänster uppgick till 3 325 anställda jämfört med 2 151 anställda, en ökning med 55 procent.

Handel

Inom detaljhandeln minskade antalet inledda företagskonkurser med 4 procent januari till och med september.

Antalet anställda berörda av konkurser i dessa företag ökade dock med 70 procent, 3 836 anställda jämfört med 2 255 anställda 2019.

Fördelat efter enskilda branscher inom detaljhandeln var ökningen i antal anställda drabbade av konkurser störst inom butikshandel med damkläder, med 895 anställda jämfört med 75 anställda 2019. Inom butikshandel med herrkläder berördes 141 anställda jämfört med 59 anställda, och inom butikshandel med blandat klädsortiment, 1 177 anställda i jämförelse med 539 anställda.

Hotell och restaurang

Den största procentuella ökningen i antal företagskonkurser fördelat efter branschgrupp under månaderna januari till och med september inträffade inom hotell- och logiverksamhet med 117 procent. Antalet konkurser uppgick till 52 företag jämfört med 24 företag 2019. Företagen hade 320 anställda i jämförelse med 78 anställda 2019.

Konkurser efter antal anställda

I företag utan anställda uppgick antalet konkurser till 238 företag jämfört med 334 företag september 2019. Fyra företag med 50 eller fler anställda försattes i konkurs vilket var lika antal som i september 2019.

Figur 3 Konkurser efter antal anställda, augusti 2020. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år anges inom parentes

Figur 3 visar konkurser efter antal anställda, september 2020. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år anges inom parentes.

Under januari till och med september var antalet företagskonkurser oförändrat bland företag utan anställda och ökade med 10 procent i företag med 1 till 4 anställda. Bland företag med 50 eller fler anställda uppgick antalet konkurser till 41 företag jämfört med 27 företag.

Företagskonkurser efter län

I september minskade antalet företagskonkurser med 6 procent i Stockholms län.

I Västra Götalands län minskade konkurserna med 5 procent och i Skåne län med 38 procent.

Under januari till och med september 2020 minskade antalet konkurser med 1 procent i Stockholms län medan de ökade med 7 procent i Västra Götalands län och med 13 procent i Skåne län.

Sett till antal anställda drabbade av inledda konkurser under januari till och med september fördelat efter län var dock utvecklingen annorlunda.

Antalet anställda berörda av konkurser ökade med 77 procent i Västra Götalands län, med 29 procent i Skåne län och med 19 procent i Stockholms län.

Offentliga ackord

De offentliga ackorden uppgick under september 2020 till 12 företag med 128 anställda. Under september 2019 uppgick antalet ackord till 10 med 135 anställda i företagen.

Under januari till och med september uppgick antalet ackord till 269 jämfört med 131 ackord 2019. Antalet anställda berörda av ackord var 9 307 personer jämfört med 3 359 personer 2019. Inom parti- och detaljhandeln berördes 3 707 anställda av ackord januari till och med september 2020.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

test

NYHETSBREV

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress i formuläret