2020-11-16

Konkurser oktober 2020

I oktober 2020 inleddes konkurser bland 513 företag jämfört med 781 företag oktober 2019, en minskning med 34 procent. Antalet anställda i företagen var 1 818 personer i jämförelse med 3 001 personer oktober 2019, en minskning med 39 procent.

Under perioden januari till och med oktober 2020 minskade konkurserna med 3 procent medan antalet anställda i företagen ökade med 13 procent jämfört med motsvarande period 2019.

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 1 visar antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 2 Antal företagskonkurser, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Figur 2 visar antal företagskonkurser, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Byggindustri och företagsadminstration

I oktober 2020 minskade konkurserna med 24 procent inom byggindustrin jämfört med oktober 2019.

Inom finans-, fastighets- och företagstjänster minskade konkurserna med 37 procent.

Under januari till och med oktober 2020 minskade konkurserna med 10 procent i byggindustrin medan antalet konkurser ökade med 5 procent i finans-, fastighets- och företagstjänster.

Knappt 40 procent av samtliga företagskonkurser inträffade inom dessa branscher januari till oktober 2020.

Inom byggindustrin berördes 4 304 anställda av konkurser under januari till oktober jämfört med 4 704 anställda 2019, en minskning med 9 procent.

Antalet anställda drabbade av konkurser inom finans-, fastighets- och företagstjänster uppgick till 3 698 anställda jämfört med 2 994 anställda, en ökning med 24 procent.

Handel

Inom detaljhandeln minskade antalet inledda företagskonkurser med 8 procent januari till och med oktober.

Antalet anställda berörda av konkurser i dessa företag ökade dock med 53 procent, 3 932 anställda jämfört med 2 569 anställda 2019.

I partihandeln ökade företagskonkurserna med 12 procent, 418 företag jämfört med 372 företag. Företagen hade 903 anställda, en ökning med 17 procent.

Hotell och restaurang

Den största procentuella ökningen i antal företagskonkurser fördelat efter branschgrupp under månaderna januari till och med oktober inträffade inom hotell- och logiverksamhet med 107 procent. Antalet konkurser uppgick till 58 företag jämfört med 28 företag 2019. Företagen hade 352 anställda i jämförelse med 81 anställda 2019.

Inom restaurang-, catering och barverksamhet inleddes konkurser i 552 företag jämfört med 475 företag januari till oktober 2019, en ökning med 16 procent. Antalet anställda ökade med 39 procent, 2 261 personer i jämförelse med 1 624 personer.

Konkurser efter antal anställda

I företag utan anställda uppgick antalet konkurser till 249 företag jämfört med 397 företag oktober 2019. Bland företag med 50 eller fler anställda inleddes konkurser i 5 företag jämfört med 9 företag oktober 2019..

Figur 3 Konkurser efter antal anställda, augusti 2020. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år anges inom parentes

Figur 3 visar konkurser efter antal anställda, september 2020. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år anges inom parentes.

Under januari till och med oktober minskade antalet företagskonkurser med 7 procent bland företag utan anställda och ökade med 3 procent i företag med 1 till 4 anställda. Bland företag med 50 eller fler anställda uppgick antalet konkurser till 46 företag jämfört med 36 företag.

Företagskonkurser efter län

I oktober minskade antalet företagskonkurser med 28 procent i Stockholms län.

I Västra Götalands län minskade konkurserna med 35 procent och i Skåne län med 42 procent.

Under januari till och med oktober 2020 minskade antalet konkurser med 6 procent i Stockholms län, var oförändrade i Västra Götalands län och ökade med 5 procent i Skåne län.

Under perioden ökade anställda berörda av konkurser med 6 procent i Stockholms län, med 71 procent i Västra Götalands län och med 18 procent i Skåne län. Sett till hela landet var ökningen 13 procent och i flera län minskade antalet anställda berörda av konkurser.

Offentliga ackord

De offentliga ackorden uppgick under oktober 2020 till 10 företag med 147 anställda. Under oktober 2019 uppgick antalet ackord till 18 med 502 anställda i företagen.

Under januari till och med oktober uppgick antalet ackord till 277 jämfört med 149 ackord 2019. Antalet anställda berörda av ackord var 9 650 personer jämfört med 4 041 personer 2019. Inom parti- och detaljhandeln berördes 3 707 anställda av ackord januari till och med oktober 2020.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev