2021-01-15

Konkurser december 2020

I december 2020 inleddes konkurser bland 671 företag jämfört med 529 företag december 2019, en ökning med 27 procent. Antalet anställda i företagen var 950 personer i jämförelse med 1 869 personer december 2019, en minskning med 49 procent.

Under 2020 minskade företagskonkurserna med 1 procent medan antalet anställda i företagen ökade med 5 procent.

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 1 visar antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 2 Antal företagskonkurser, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Figur 2 visar antal företagskonkurser, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Tillverkning, byggindustri samt finans-, fastighets- och företagstjänster

Drygt 40 procent av företagskonkurserna under 2020 inträffade inom tillverknings­industrin, byggindustrin eller inom finans-, fastighets- och företagstjänster.

I december 2020 minskade konkurserna med 21 procent inom tillverkningsindustrin och under hela året uppgick minskningen till 3 procent. Antalet anställda berörda av konkurser minskade med 35 procent under 2020.

I december 2020 ökade konkurserna med 47 procent i byggindustrin jämfört med december 2019. Antalet berörda anställda minskade med 22 procent. Under 2020 minskade konkurserna med 6 procent och antalet anställda med 12 procent. I undergruppen byggande av bostadshus och andra byggnader minskade konkurserna under året med 4 procent och antalet anställda med 12 procent. Inom gruppen slutbehandling av byggnader minskade antalet företagskonkurser med 12 procent och antalet anställda i företagen med 20 procent.

Inom finans-, fastighets- och företagstjänster ökade konkurserna med 48 procent i december månad och antalet anställda med 16 procent. Sett över år 2020 samlat ökade företagskonkurserna med 7 procent och antalet anställda med 22 procent.

Konkurserna ökade med 3 procent inom konsulttjänster till företag och med 6 procent i arkitekt- och teknisk konsultverksamhet. Inom rengöring och lokalvård minskade konkurserna med 10 procent. I gruppen personaluthyrning uppgick antalet anställda i konkursföretag till 1 254 personer jämfört med 215 personer år 2019. Inom resetjänster var antalet anställda 212 personer jämfört med 580 personer.

Handel

Drygt 20 procent av konkurserna under 2020 inträffade inom handeln.

Inom detaljhandeln ökade antalet inledda företagskonkurser med 20 procent under december. Sett över hela året minskade dock konkurserna med 7 procent. Antalet berörda anställda ökade med 39 procent under året.

I partihandeln ökade företagskonkurserna med 16 procent under året. I den största gruppen, partihandel med hushållsvaror, uppgick ökningen till 5 procent.

Hotell och restaurang

Inom restaurang-, catering och barverksamhet ökade konkurserna med 11 procent under december och med 15 procent under året. Antalet berörda anställda ökade med 37 procent under 2020 jämfört med 2019.

I hotell- och logiverksamhet ökade antalet inledda konkurser med 72 procent under året, 62 företag jämfört med 36 företag 2019. Företagen hade 383 anställda i jämförelse med 124 anställda under 2019.

Utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga tjänster

Inom utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga tjänster minskade konkurserna med 13 procent under 2020. Antalet anställda ökade med 6 procent.

Antalet konkurser minskade med 18 procent inom utbildning och med 8 procent inom hälso- och sjukvård. I sport-, fritids- och nöjesverksamhet ökade konkurserna med 10 procent. Inom hälso- och sjukvård minskade antalet anställda med 70 procent medan anställda berörda av konkurser ökade med 47 procent i sport-, fritids- och nöjesverksamhet.

Konkurser efter antal anställda

I företag utan anställda uppgick antalet konkurser till 487 företag jämfört med 262 företag december 2019. Bland företag med 50 eller fler anställda inleddes inga konkurser jämfört med 6 företag december 2019.

Figur 3 Konkurser efter antal anställda, augusti 2020. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år anges inom parentes

Figur 3 visar konkurser efter antal anställda, november 2020. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år anges inom parentes.

Under året ökade antalet företagskonkurser med 3 procent bland företag utan anställda medan konkurserna minskade med 3 procent i företag med 1 till 4 anställda. Drygt hälften av konkurserna, 52 procent, inträffade i företag utan anställda och 32 procent hade 1 till 4 anställda.

Bland företag med 50 eller fler anställda uppgick antalet konkurser under 2020 till 49 företag jämfört med 47 företag.

Företagskonkurser efter län

I december ökade antalet företagskonkurser med 3 procent i Stockholms län, med 74 procent i Västra Götalands län och med 18 procent i Skåne län. Den största ökningen i Västra Götalands län inträffade inom finans-, fastighets- och företagstjänster.

Under januari till och med december 2020 minskade antalet konkurser med 5 procent i Stockholms län, medan konkurserna ökade med 4 procent i Västra Götalands län och med 6 procent i Skåne län.

Antalet anställda berörda av inledda konkurser minskade med 1 procent i Stockholms län och ökade med 64 procent i Västra Götalands län samt med 11 procent i Skåne län. En betydande del av ökningen i Västra Götalands län inträffade inom detaljhandeln.

Offentliga ackord

De offentliga ackorden uppgick under december 2020 till 14 företag med 64 anställda. Under december 2019 uppgick antalet ackord likaledes till 14 men med 662 anställda i företagen.

Under januari till och med december uppgick antalet ackord till 309 jämfört med 187 ackord 2019. Antalet anställda berörda av ackord var 9 902 personer jämfört med 5 646 personer 2019. I parti- och detaljhandeln berördes 3 769 anställda av ackord och inom hotell- och restaurang 1 596 anställda under 2020.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev