2021-02-15

Konkurser januari 2021

I januari 2021 inleddes konkurser bland 533 företag, inkluderat enskilda näringsidkare, jämfört med 625 företag januari 2020, en minskning med 15 procent. Antalet anställda i företagen var 1 127 personer i jämförelse med 2 095 personer januari 2020, en minskning med 46 procent.

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 1 visar antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 2 Antal företagskonkurser, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Figur 2 visar antal företagskonkurser, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Tillverkning, byggindustri samt finans-, fastighets- och företagstjänster

Knappt 45 procent av företagskonkurserna under januari 2021 inträffade inom tillverknings­industrin, byggindustrin eller inom finans-, fastighets- och företagstjänster.

Konkurserna minskade med 54 procent inom tillverkningsindustrin och antalet berörda anställda minskade med 39 procent. I byggindustrin minskade konkurserna med 14 procent och antalet anställda med 66 procent. Antalet anställda minskade med 78 procent i undergruppen byggande av hus och med 56 procent i specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet.

Inom finans-, fastighets- och företagstjänster minskade konkurserna med 13 procent medan antalet anställda berörda av konkurser ökade med 18 procent.

Handel samt hotell och restaurang

Inom detaljhandeln var antalet konkurser oförändrat under januari. Antalet berörda anställda minskade dock med 63 procent. Minskningen förklaras av enstaka större konkurser i detaljhandel med informations- och kommunikationsutrustning januari 2020. I parti­handeln minskade konkurserna med 30 procent och antalet anställda med 3 procent. I restaurang-, catering och barverksamhet minskade konkurserna med 5 procent och antalet anställda med 22 procent. Inom hotell- och logiverksamhet inträffade 5 konkurser under januari 2021.

Utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga tjänster

Inom utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga tjänster minskade konkurserna med 12 procent under januari. Antalet anställda ökade med 2 procent.

Konkurser efter antal anställda

I januari 2021 uppgick antalet konkurser i företag utan anställda till 364 av totalt 533 företag, en andel på 68 procent. Januari 2020 uppgick motsvarande andel till 48 procent. Under november 2020 till januari 2021 uppgick andelarna företag utan anställda till cirka 70 procent respektive månad. Under 2019 till och med oktober 2020 uppgick motsvarande andelar till cirka 50 procent respektive månad.

Bland företag med 50 eller fler anställda inleddes konkurs i ett företag, lika antal som januari 2020.

Figur 3 Konkurser efter antal anställda, augusti 2020. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år anges inom parentes

Figur 3 visar konkurser efter antal anställda, januari 2021. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år anges inom parentes.

Företagskonkurser efter län

I januari minskade antalet företagskonkurser med 13 procent i Stockholms län, med 7 procent i Västra Götalands län och med 26 procent i Skåne län.

Antalet anställda berörda av konkurser minskade med 62 procent i Stockholms län, med 23 procent i Västra Götalands län och med 4 procent i Skåne län. Minskningen av antal anställda i Stockholms län inträffade främst inom byggindustrin och detaljhandeln.

Offentliga ackord

De offentliga ackorden uppgick under januari 2021 till 12 företag med 264 anställda. Under januari 2020 uppgick antalet ackord till 23 med 488 anställda i företagen.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev