2021-03-15

Konkurser februari 2021

Tingsrätterna fattade under februari 2021 beslut om 504 företagskonkurser. Antalet inledda konkurser minskade därmed med 16 procent jämfört med februari 2020. Antalet anställda i företagen var 960 personer i jämförelse med 1 865 personer februari 2020, en minskning med 49 procent. Minskningarna under januari fortsatte således under februari.

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 1 visar antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 2 Antal företagskonkurser, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Figur 2 visar antal företagskonkurser, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Under januari och februari samlat minskade konkurserna med 15 procent och antalet anställda med 47 procent jämfört med 2020. Om inget annat sägs avses i det följande alla jämförelser 2020.

Företagskonkurser efter bransch

Under februari minskade konkurserna med 13 procent inom tillverkningsindustrin och med 12 procent i byggindustrin. Under januari och februari samlat minskade konkurserna med 36 procent i tillverknings­industrin och med 13 procent i byggindustrin och antalet anställda berörda av konkurserna minskade med 42 respektive 48 procent. Minskningen av antalet anställda i byggindustrin var jämnt fördelad mellan de två stora grupperna byggande av hus och specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet.

I detaljhandeln minskade konkurserna med 13 procent i februari och i partihandeln med 48 procent. Under januari och februari summerat minskade konkurserna med 7 procent i detaljhandeln och med 40 procent i partihandeln. Antalet anställda minskade under samma period med 64 procent i detaljhandeln och med 56 procent i partihandeln.

I motsats till minskande antal konkurser i flertalet övriga större branschgrupper ökade konkurserna inom restaurang- catering- och barverksamhet med 24 procent under februari och med 6 procent under januari och februari samlat. Antalet anställda minskade dock med 16 procent under februari och med 20 procent januari och februari. Gruppen omfattar inte enbart traditionell restaurang- och barverksamhet utan även tillhanda­hållande av måltider för avhämtning eller i permanenta eller tillfälliga stånd med eller utan sittplatser. Inom hotell- och logiverksamhet inträffade 6 konkurser under februari och 5 konkurser under januari. Företagen hade få anställda.

I finans-, fastighets- och företagstjänster minskade konkurserna med 28 procent i februari och med 21 procent januari och februari sammantaget. Antalet anställda minskade med 46 procent dessa månader, med stora minskningar inom konsulttjänster till företag och fastighets­tjänster medan antalet anställda berörda av konkurser ökade inom arbets­förmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster.

Inom utbildning, hälso- och sjukvård samt övriga personliga tjänster ökade företags­konkurserna med 24 procent under februari och med 5 procent under årets första månader medan antalet anställda minskade med 44 procent. Minskningen i antal anställda kan hänföras till ett fåtal företag inom öppna sociala insatser.

Konkurser efter antal anställda

I företag utan anställda uppgick antalet konkurser under februari till 346 företag jämfört med 299 företag, en ökning med 16 procent. Bland företag med anställda försattes 158 företag i konkurs jämfört med 298 företag, en minskning med 47 procent. Andelen företag utan anställda uppgick till 69 procent jämfört med 50 procent.

Bland företag med 20 eller fler anställda inleddes konkurser i 8 företag jämfört med 23 företag.

Även under januari och februari samlat ökade konkurserna bland företag utan anställda medan de minskade bland övriga företag. I företag utan anställda ökade konkurserna med 18 procent och i företag med anställda uppgick minskningen, som i januari, till 47 procent.

Figur 3 visar konkurser efter antal anställda, januari 2021. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år anges inom parentes.

Företagskonkurser efter län

I februari minskade antalet företagskonkurser med 17 procent i Stockholms län, med 7 procent i Västra Götalands län och med 33 procent i Skåne län.

Antalet anställda berörda av konkurser minskade under februari med 49 procent i Stockholms län, med 15 procent i Västra Götalands län och med 47 procent i Skåne län.

Offentliga ackord

De offentliga ackorden uppgick under februari 2021 till 12 företag med 375 anställda. Under januari och februari 2021 uppgick antalet ackord till 24 med 640 anställda i företagen jämfört med 44 företag med 888 anställda 2020.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev