2021-05-14

Konkurser april 2021

Under april 2021 inleddes 466 företagskonkurser. Konkurserna minskade därmed med 47 procent jämfört med april 2020. Antalet anställda i företagen var 771 personer i jämförelse med 4 067 personer april 2020, en minskning med 81 procent.

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 1 visar antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 2 Antal företagskonkurser, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Figur 2 visar antal företagskonkurser, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Under januari till och med april 2021 minskade konkurserna med 26 procent och antalet anställda berörda av konkurser med 66 procent jämfört med motsvarande period 2020. Om inget annat sägs avses i det följande alla jämförelser 2020.

Företagskonkurser efter bransch

Under april uppgick antalet konkurser i byggindustrin till 98 företag vilket innebar en minskning med 29 procent. Under januari till och med april minskade konkurserna med 18 procent i byggindustrin och antalet anställda berörda av konkurser inom branschen med 43 procent.

I perioden januari till och med april 2021 minskade konkurserna med 28 procent i detaljhandeln och med 44 procent i partihandeln. Antalet anställda berörda av konkurser minskade med 88 procent i detaljhandeln och med 66 procent i partihandeln. Minskningen i antalet anställda inom detaljhandeln med 88 procent gällde främst detaljhandel med hushållsvaror samt detaljhandel med informations- och kommunikationsutrustning. Minskningen i partihandeln gällde främst livsmedel samt andra hushållsvaror.

I restaurangverksamhet minskade konkurserna med 61 procent under april månad och med 28 procent under januari till och med april. Antalet anställda berörda av konkurser minskade 69 procent under januari till och med april.

I finans-, fastighets- och företagstjänster uppgick antalet konkurser under april till 95 företag, en minskning med 46 procent. Under januari till och med april 2021 minskade konkurserna med 25 procent i branschgruppen och antalet anställda berörda av konkurser med 51 procent. Minskningen av antalet anställda berörde främst företag inom konsulttjänster till företag och personaluthyrning.

Företagskonkurser efter län

I april månad inleddes konkurser i 167 företag i Stockholms län, en minskning med 48 procent. Under januari till och med april uppgick antalet konkurser i länet till 733 företag vilket innebar en minskning med 25 procent.

I Stockholms län minskade konkurserna i finans-, fastighets- och företagstjänster med 28 procent under januari till och med april. I byggindustrin minskade konkurserna med 26 procent. Antalet anställda berörda av konkurser minskade med 58 procent i finans-, fastighets- och företagstjänster och med 56 procent i byggindustrin. I detaljhandeln minskade konkurserna med 20 procent i länet och antalet anställda med 89 procent. Inom restaurangverksamhet minskade konkurserna med 22 procent och antalet anställda med 83 procent.

I Västra Götalands län uppgick antalet konkurser i april månad till 49 företag, en minskning med 57 procent. Under januari till och med april minskade konkurserna med 23 procent. Inom länet minskade konkurserna med 7 procent i finans-, fastighets- och företagstjänster under januari till och med april. I byggindustrin minskade konkurserna med 9 procent. Antalet anställda berörda av konkurser i finans-, fastighets- och företagstjänster minskade med 13 procent och med 11 procent i byggindustrin. Inom detaljhandeln minskade antalet inledda konkurser med 43 procent och antalet anställda i företagen med 97 procent.

Under april månad uppgick antalet konkurser till 63 företag i Skåne län, en minskning med 53 procent. Sett över årets fyra första månader uppgick minskningen till 38 procent. Under dessa månader minskade kurserna med 45 procent inom finans-, fastighets- och företagstjänster och med 13 procent i byggindustrin. Antalet anställda berörda av konkurser minskade med 51 procent i finans-, fastighets- och företagstjänster och med 23 procent inom byggindustrin. Inom restaurangverksamhet minskade konkurserna med 49 procent och antalet anställda i företagen med 75 procent.

Konkurser efter antal anställda

I företag utan anställda uppgick antalet konkurser under april till 340 företag jämfört med 412 företag, en minskning med 17 procent. Bland företag med anställda försattes 126 företag i konkurs jämfört med 468 företag, en minskning med 73 procent. Andelen företag utan anställda uppgick till 73 procent jämfört med 47 procent april 2020.

Figur 3 visar konkurser efter antal anställda, april 2021. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år anges inom parentes.

Under januari till och med april ökade konkurserna bland företag utan anställda med 10 procent medan konkurserna minskade med 60 procent i företag med 1 till 9 anställda och med 51 procent i företag med 10 eller fler anställda. Bland företag med 50 anställda eller fler uppgick antalet konkurser till 5 företag jämfört med 24 företag.

Offentliga ackord

De offentliga ackorden uppgick under april 2021 till 13 företag med 155 anställda. Under januari till och med april 2021 uppgick antalet ackord till 44 företag med 947 anställda jämfört med 176 företag med 7 491 anställda.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev