2021-06-15

Konkurser maj 2021

Under maj 2021 inleddes 569 företagskonkurser. Konkurserna minskade därmed med 22 procent jämfört med maj 2020. Antalet anställda i företagen var 1 107 personer i jämförelse med 1 948 personer maj 2020, en minskning med 43 procent.

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 1 visar antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 2 Antal företagskonkurser, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Figur 2 visar antal företagskonkurser, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Under januari till och med maj 2021 minskade konkurserna med 25 procent och antalet anställda berörda av konkurser med 62 procent jämfört med motsvarande period 2020. Om inget annat sägs avses i det följande alla jämförelser 2020.

Företagskonkurser efter bransch

Under maj uppgick antalet konkurser i byggindustrin till 123 företag vilket innebar en ökning med 27 procent. Under januari till och med maj minskade konkurserna med 11 procent i byggindustrin och antalet anställda berörda av konkurser inom branschen med 32 procent.

I perioden januari till och med maj 2021 minskade konkurserna med 30 procent i detaljhandeln och med 41 procent i partihandeln. Antalet anställda berörda av konkurser minskade med 87 procent i detaljhandeln och med 70 procent i partihandeln. Minskningen i antalet anställda inom detaljhandeln med 87 procent gällde främst detaljhandel med hushållsvaror samt detaljhandel med informations- och kommunikationsutrustning. Minskningen i partihandeln gällde främst livsmedel samt andra hushållsvaror.

I restaurangverksamhet minskade konkurserna med 31 procent under maj månad och med 28 procent under januari till och med maj. Antalet anställda berörda av konkurser minskade med 70 procent under januari till och med maj.

I finans-, fastighets- och företagstjänster uppgick antalet konkurser under maj till 113 företag, en minskning med 35 procent. Under januari till och med maj 2021 minskade konkurserna med 28 procent i branschgruppen och antalet anställda berörda av konkurser med 56 procent. Minskningen av antalet anställda berörde främst företag inom konsulttjänster till företag och personaluthyrning.

Företagskonkurser efter län

I maj månad inleddes konkurser i 223 företag Stockholms län, en minskning med 10 procent. Under januari till och med maj uppgick antalet konkurser i länet till 956 företag vilket innebar en minskning med 22 procent.

I Stockholms län minskade konkurserna i finans-, fastighets- och företagstjänster med 28 procent under januari till och med maj. I bygg­industrin minskade konkurserna med 17 procent. Antalet anställda berörda av konkurser minskade med 59 procent i finans-, fastighets- och företagstjänster och med 36 procent i byggindustrin. Inom detalj­handeln minskade konkurserna med 29 procent i länet och antalet anställda med 88 procent. Inom restaurangverksamhet minskade konkurserna med 23 procent och antalet anställda med 79 procent.

I Västra Götalands län uppgick antalet konkurser i maj månad till 89 företag, en minskning med 10 procent. Under januari till och med maj minskade konkurserna med 21 procent. Inom länet minskade konkurserna med 7 procent i finans-, fastighets- och företagstjänster under januari till och med maj. I byggindustrin minskade konkurserna med 5 procent. Antalet anställda berörda av konkurser i finans-, fastighets- och företagstjänster minskade med 16 procent och med 28 procent i byggindustrin. Inom detaljhandeln minskade antalet inledda konkurser med 33 procent och antalet anställda i företagen med 96 procent.

Under maj månad uppgick antalet konkurser till 85 företag i Skåne län, en minskning med 21 procent. Sett över årets fem första månader uppgick minskningen till 35 procent. Konkurserna minskade kurserna med 43 procent inom finans-, fastighets- och företagstjänster och med 1 procent i byggindustrin. Antalet anställda berörda av konkurser minskade med 62 procent i finans-, fastighets- och företagstjänster och med 15 procent inom byggindustrin. Inom restaurangverksamhet minskade konkurserna med 48 procent och antalet anställda i företagen med 71 procent.

Konkurser efter antal anställda

I företag utan anställda uppgick antalet konkurser under maj till 426 företag jämfört med 393 företag, en ökning med 8 procent. Bland företag med anställda försattes 143 företag i konkurs jämfört med 333 företag, en minskning med 57 procent. Andelen företag utan anställda som försattes i konkurs uppgick till 75 procent jämfört med 54 procent maj 2020.

Figur 3 visar konkurser efter antal anställda, april 2021. Utveckling jämfört med motsvarande månad föregående år anges inom parentes.

Under januari till och med maj ökade konkurserna bland företag utan anställda med 10 procent medan konkurserna minskade med 60 procent i företag med 1 till 9 anställda och med 48 procent i företag med 10 eller fler anställda. Bland företag med 50 anställda eller fler uppgick antalet konkurser till 8 företag jämfört med 26 företag.

Offentliga ackord

De offentliga ackorden uppgick under maj 2021 till 17 företag med 286 anställda. Under januari till och med maj 2021 uppgick antalet ackord till 61 företag med 1 233 anställda jämfört med 203 företag med 8 136 anställda.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev