2022-02-15

Konkurser januari 2022

Under januari 2022 inleddes konkurser i 443 företag, en minskning med 17 procent jämfört med januari 2021. Antalet anställda i företagen var 1 141 personer i jämförelse med 1 127 personer januari 2021, en ökning med 1 procent. Om inget annat sägs avses i det följande alla jämförelser januari 2021.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs.

Figuren visar antal företagskonkurser och antalet anställda berörda av konkurser per månad under perioden januari 2020 till januari 2022. Det högsta antalet konkurser en enskild månad uppmättes april 2020 med 880 företagskonkurser och 4067 anställda. Under månaderna maj till augusti 2020 minskade dock konkurserna snabbt till 335 företagskonkurser med 1297 anställda i augusti för att därefter öka till 671 konkurser med 950 anställda i december 2020. Figuren visar betydande säsongsvariationer med betydligt färre konkurser under sommarmånaderna.

Figur 2 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år.

Figuren visar procentuell förändring av konkurser och anställda per månad jämfört med motsvarande månad föregående år under perioden januari 2021 till januari 2022. Konkurserna har under denna period minskat jämfört med föregående år under samtliga månader med undantag för juni 2021, augusti 2021, september 2021 och november 2021.

Företagskonkurser efter bransch

Under januari uppgick antalet konkurser i byggindustrin till 89 företag vilket innebar en minskning med 16 procent. Antalet anställda var 243 personer, en ökning med 11 procent¹.

Inom detaljhandeln uppgick antalet konkurser i januari till 52 företag med 91 anställda vilket innebar minskningar med 13 procent respektive 52 procent. I partihandeln försattes 37 företag i konkurs under januari vilket var en ökning med 32 procent. Antalet anställda berörda av konkurser i branschen ökade med 44 procent och uppgick till 108 personer.

I restaurangverksamhet uppgick antalet konkurser under januari till 44 företag, en minskning med 19 procent. Antalet anställda berörda av konkurser i branschen uppgick till 191 personer, vilket innebar en ökning med 30 procent.

Inom finans-, fastighets- och företagstjänster inleddes konkurser i 96 företag under januari vilket innebar en minskning med 12 procent jämfört med januari 2021. Antalet anställda uppgick till 230 personer, en ökning med 19 procent.

¹ Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns längst ner på sidan. Uppgifter om konkurser finns i Statistiska centralbyråns databas Länk till annan webbplats..

Företagskonkurser efter län

I januari minskade antalet företagskonkurser med 3 procent i Stockholms län, med 21 procent i Västra Götalands län och med 34 procent i Skåne län.

Antalet anställda berörda av konkurser minskade med 17 procent i Stockholms län medan antalet anställda ökade med 54 procent i Västra Götalands län och med 24 procent i Skåne län.

Ökningen av antal anställda berörda av konkurser i Västra Götalands län inträffade främst inom restaurang­verksamhet. Ökningen i Skåne län gällde främst byggindustrin.

Konkurser efter antal anställda

I januari 2022 uppgick antalet konkurser i företag utan anställda till 291 av totalt 443 företag, en andel på 66 procent. I januari 2021 uppgick motsvarande andel till 68 procent. Bland företag med 50 eller fler anställda inleddes konkurs i ett företag, lika antal som januari 2021.

Figuren visar att antalet konkurser i grova drag låg på likartade nivåer i företag med och utan anställda till september 2020. Från oktober 2020 ökade dock konkurserna i företag utan anställda i förhållande till konkurser i företag med anställda till en andel på cirka 70 procent av samtliga företagskonkurser.

Offentliga ackord

De offentliga ackorden uppgick under januari 2022 till 27 företag med 559 anställda jämfört med 12 företag och 283 anställda januari 2021.

Statistiken publiceras i Statistiska centralbyråns statistikdatabas Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev