2022-03-15

Konkurser februari 2022

Under februari 2022 inleddes konkurser i 516 företag. Det är en ökning med 2 procent jämfört med februari 2021. Antalet anställda var 918 (960) personer vilket är en minskning med 1 procent. Under januari och februari minskade konkurserna med 8 procent och antalet anställda med 1 procent.

Om inget annat sägs avses i det följande alla jämförelser 2021.

Logotyp Sveriges officiella statistik
Figuren visar antal företagskonkurser och antalet anställda berörda av konkurser per månad
Figuren visar procentuell förändring av konkurser och anställda per månad jämfört med motsvarande månad föregående år

Företagskonkurser efter bransch

Under februari uppgick antalet konkurser i byggindustrin till 90 företag vilket innebar en minskning med 6 procent. Antalet anställda var 320 personer, en minskning med 14 procent[1]. Inom detaljhandeln uppgick antalet konkurser i februari till 49 företag med 46 anställda vilket innebar minskningar med 6 procent respektive 23 procent. Under januari och februari minskade konkurserna i byggindustrin med 11 procent och i detaljhandeln med 10 procent.

I restaurangverksamhet uppgick antalet konkurser i februari till 48 företag, en ökning med 17 procent. Antalet anställda berörda av konkurserna uppgick till 79 personer jämfört med 81 personer. Inom finans-, fastighets- och företagstjänster inleddes under februari konkurser i 101 företag vilket innebar en ökning med 5 procent. Antalet anställda uppgick till 109 personer, en ökning med 76 procent. I januari och februari samlat minskade konkurserna med 3 procent i restaurangverksamhet och med 4 procent inom finans-, fastighets- och företagstjänster.

¹ Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns längst ner på sidan. Uppgifter om konkurser finns i Statistiska centralbyråns databas Länk till annan webbplats..

Företagskonkurser efter antal anställda

I februari 2022 uppgick antalet konkurser i företag utan anställda till 364 av totalt 516 företag, en andel på 71 procent. I februari 2021 uppgick motsvarande andel till 69 procent. Bland företag med 50 eller fler anställda inleddes inga konkurser jämfört med ett företag februari 2021. I januari och februari samlat var andelen konkursföretag utan anställda 68 procent, en lika hög andel som motsvarande månader 2021. Denna andel ökade markant i november 2020.

Antal konkurser i företag med och utan anställda

Företagskonkurser efter län

Under februari inleddes konkurser i 177 företag i Stockholms län vilket innebar en minskning med 1 procent och i Västra Götalands län inleddes konkurser i 73 företag, en minskning med 12 procent. I Skåne län ökade konkurserna med 26 procent då 78 företag försattes i konkurs. Antalet anställda var i Stockholms län 325 personer, i Västra Götalands län 86 personer och i Skånes län 126 personer. Detta innebar minsk­ningar med 14 respektive 65 procent i Stockholms län och Västra Götalands län medan antalet anställda drabbade av konkurser ökade med 16 procent i Skånes län. Under årets två första månader minskade konkurserna med 2 procent i Stockholms län, med 16 procent i Västra Götalands län och med 7 procent i Skånes län.

Offentliga ackord

De offentliga ackorden uppgick under februari 2022 till 14 företag med 220 anställda jämfört med 12 företag och 357 anställda februari 2021. Under januari och februari uppgick ackorden till 41 företag med 779 anställda jämfört med 24 företag med 640 anställda.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev