2022-04-14

Konkurser mars 2022

Under mars 2022 inleddes konkurser i 559 företag, en minskning med 10 procent jämfört med mars 2021. Antalet anställda var 959 personer jämfört med 1231 personer mars 2021, en minskning med 22 procent. Under januari – mars minskade konkurserna med 8 procent och antalet anställda med 9 procent.

Om inget annat sägs avses i det följande alla jämförelser 2021.

Logotyp Sveriges officiella statistik
Figuren visar antal företagskonkurser och antalet anställda berörda av konkurser per månad.
Figuren visar procentuell förändring av konkurser och anställda per månad jämfört med motsvarande månad föregående år.

Företagskonkurser efter bransch

Under mars uppgick antalet konkurser i byggindustrin till 108 företag vilket var en minskning med 10 procent. Antalet anställda var 518 personer, en ökning med 62 procent¹. Ökningen i anställda gällde ett mindre antal företag i olika branscher inom byggindustrin. Under januari – mars minskade konkurserna i byggindustrin med 11 procent medan antalet anställda ökade med 19 procent.

Inom detaljhandeln uppgick antalet konkurser i mars till 62 företag med 67 anställda vilket innebar att konkurserna ökade med 19 procent medan antalet anställda minskade med 30 procent. Under januari – mars minskade konkurserna i detaljhandeln med 1 procent och antal anställda med 41 procent.

I restaurangverksamhet uppgick antalet konkurser i mars till 44 företag, en minskning med 29 procent. Antalet anställda berörda av konkurserna uppgick till 46 personer jämfört med 108 personer. I januari – mars minskade konkurserna i restaurang med 13 procent och antalet anställda med 6 procent.

Inom finans-, fastighets- och företagstjänster inleddes under mars konkurser i 115 företag vilket innebar en minskning med 17 procent. Antalet anställda uppgick till 71 personer jämfört med 270 personer. Under januari – mars minskade konkurserna i finans-, fastighets- och företagstjänster med 9 procent och antalet anställda med 22 procent.

¹Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns längst ner på sidan. Uppgifter om konkurser finns i Statistiska centralbyråns databas. Länk till annan webbplats.

Företagskonkurser efter antal anställda

I genomsnitt hade konkursföretagen 1,7 anställda per företag i mars 2021. Antalet anställda var dock mycket snedfördelat. Bland 413 av de 559 företagen saknades anställda, en andel på 74 procent medan 5 företag hade 20 anställda eller. Bland anställda som drabbades av konkurser återfanns 34 procent i de 5 företagen. Under januari – mars var andelen företag utan anställda 70 procent, en lika hög andel som motsvarande månader 2021.

Bild med antal konkurser i företag med och utan anställda.

Företagskonkurser efter län

Under mars inleddes konkurser i 211 företag i Stockholms län vilket innebar en ökning med 1 procent och i Västra Götalands län inleddes konkurser i 84 företag, en minskning med 12 procent. I Skåne län minskade konkurserna med 24 procent då 71 företag försattes i konkurs. Antalet anställda var i Stockholms län 267 personer, i Västra Götalands län 63 personer och i Skåne län 152 personer. Detta innebar minsk­ningar med 67 respektive 29 procent i Västra Götalands län och Skåne län medan antalet anställda ökade med 1 procent i Stockholms län. Under årets tre första månader minskade antalet konkurser med 1 procent i Stockholms län, med 15 procent i Västra Götalands län och med 14 procent i Skåne län. Antalet anställda drabbade av konkurser minskade med 11 procent i Stockholms län, med 39 procent i Västra Götalands län och med 1 procent i Skåne län.

Offentliga ackord

De offentliga ackorden uppgick under mars 2022 till 27 företag med 759 anställda jämfört med 13 företag med 155 anställda mars 2021. Under januari – mars uppgick ackorden till 68 företag med 1 538 anställda jämfört med 37 företag med 795 anställda. Inom restaurangverksamhet berördes 445 anställda jämfört med 117 anställda och i finans-, fastighets- och företagstjänster 241 anställda jämfört med 22 anställda.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev