2022-05-16

Konkurser april 2022

Statistiken för augusti är reviderad 2022-09-22. Revideringen innebär en minskning av det totala antalet konkurser med 30 företag. Statistiken om antalet anställda berörda av konkurs berörs inte av revideringen.

I konkursstatistiken redovisas månadsvis hur många företag som gått i konkurs och hur många anställda som berörts av konkurser. Statistiken täcker endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

Under april 2022 inleddes konkurser i 477 företag, en ökning med 2 procent jämfört med april 2021. Antalet berörda anställda var 818 personer jämfört med 771 personer april 2021, en ökning med 6 procent. Om inget annat sägs avses i det följande alla jämförelser med motsvarande period 2021. Under januari – april minskade konkurserna med 6 procent och antalet berörda anställda med 6 procent.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Företagskonkurser efter bransch

Under april uppgick antalet konkurser i byggindustrin till 91 företag vilket var en minskning med 7 procent. Antalet berörda anställda var 1 254 personer, en minskning med 49 procent[1]. Minskningen i anställda gällde ett mindre antal företag i olika branschern inom byggindustrin. Under januari april minskade konkurserna i byggindustrin med 10 procent medan antalet berörda anställda ökade med 1 procent.

Inom detaljhandeln uppgick antalet konkurser i april till 47 företag med 93 anställda vilket innebar att konkurserna minskade med 10 procent. Under januari – april var antalet konkurser 216 stycken och antalet berörda anställda 373.

I Utbildning, hälso- och sjukvård, övriga personliga tjänster uppgick antalet konkurser i april till 41 företag, en ökning med 14 procent. Antalet anställda berörda av konkurserna uppgick till 152 personer. I januari april minskade konkurserna i Utbildning, hälso- och sjukvård, övriga personliga tjänster med 16 procent och antalet berörda anställda ökade med 18 procent.

¹Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/

Figur 2 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Figur 2 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Företagskonkurser efter län

Under april inleddes konkurser i 167 företag i Stockholms län, vilket innebar att antalet konkurser var oförändrat, och i Västra Götalands län inleddes konkurser i 67 företag, en ökning med 37 procent. I Skåne län ökade konkurserna med 3 procent då 65 företag försattes i konkurs. Antalet berörda anställda var i Stockholms län 199 personer, i Västra Götalands län 196 personer och i Skåne län 145 personer. Detta innebar ökningar med 180 respektive 58 procent i Västra Götalands län och Skåne län medan antalet berörda anställda i Stockholms län minskade med 26 procent. Under årets fyra första månader inleddes det 729 konkurser i Stockholms län, 288 i Västra Götalands län och 262 i Skåne län. Antalet anställda drabbade av konkurser under årets första fyra månader var i Stockholms län 1 125 personer, i Västra Götalands län 536 personer och i Skåne län 641 personer.

Figur 3 Antal konkurser i företag med och utan anställda

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev