2022-05-16

Konkurser april 2022

Under april 2022 inleddes konkurser i 507 företag, en ökning med 9 procent jämfört med april 2021. Antalet berörda anställda var 818 personer jämfört med 771 personer april 2021, en ökning med 6 procent. Om inget annat sägs avses i det följande alla jämförelser med motsvarande period 2021. Under januari – april minskade konkurserna med 5 procent och antalet berörda anställda med 6 procent.

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Företagskonkurser efter bransch

Under april uppgick antalet konkurser i byggindustrin till 91 företag vilket var en minskning med 7 procent. Antalet berörda anställda var 1 254 personer, en minskning med 49 procent[1]. Minskningen i anställda gällde ett mindre antal företag i olika branscher inom byggindustrin. Under januari – april minskade konkurserna i byggindustrin med 10 procent medan antalet berörda anställda ökade med 1 procent.

Inom detaljhandeln uppgick antalet konkurser i april till 47 företag med 93 anställda vilket innebar att konkurserna minskade med 10 procent. Under januari – april var antalet konkurser 210 stycken och antalet berörda anställda 297.

I Utbildning, hälso- och sjukvård, övriga personliga tjänster uppgick antalet konkurser i april till 41 företag, en ökning med 14 procent. Antalet anställda berörda av konkurserna uppgick till 152 personer. I januari – april minskade konkurserna i Utbildning, hälso- och sjukvård, övriga personliga tjänster med 16 procent och antalet berörda anställda ökade med 18 procent.

[1] Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/

Figur 2 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Figur 2 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev