2022-06-15

Konkurser maj 2022

Statistiken för augusti är reviderad 2022-09-22. Revideringen innebär ingen förändring av det totala antalet konkurser. Statistiken om antalet anställda berörda av konkurs berörs inte av revideringen.

I konkursstatistiken redovisas månadsvis hur många företag som gått i konkurs och hur många anställda som berörts av konkurser. Statistiken täcker endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

Under maj 2022 inleddes konkurser i 588 företag, en ökning med 4 procent jämfört med maj 2021. Antalet berörda anställda var 828 personer jämfört med 1 107 personer maj 2021, en minskning med 25 procent. Om inget annat sägs avses i det följande alla jämförelser med motsvarande period 2021. Under januari – maj minskade konkurserna med 4 procent och antalet berörda anställda minskade med 10 procent.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Företagskonkurser efter bransch

Under maj uppgick antalet konkurser i byggindustrin till 102 företag vilket var en minskning med 17 procent. Under perioden januari – maj uppgick antalet berörda anställda i byggbranschen till 1 519 personer, en minskning med 38 procent¹. Under januari – maj minskade också konkurserna i byggbranschen med 12 procent mot föregående år.

Inom detaljhandeln uppgick antalet konkurser i maj till 65 företag med 59 anställda vilket innebar att konkurserna ökade med 25 procent. Under januari – maj var antalet konkurser 275 stycken (en 3 procentig ökning) och antalet berörda anställda 356 (en 16 procentig minskning).

I Utbildning, hälso- och sjukvård, övriga personliga tjänster uppgick antalet konkurser i maj till 53 företag, en ökning med 4 procent. Antalet anställda berörda av konkurserna uppgick till 115 personer, en 6 procentig ökning. I januari – maj minskade konkurserna i Utbildning, hälso- och sjukvård, övriga personliga tjänster med 11 procent och antalet berörda anställda ökade med 6 procent.

Företagskonkurser efter län

Under maj inleddes konkurser i 197 företag i Stockholms län vilket innebar en minskning med 12 procent. I Västra Götalands län inleddes konkurser i 78 företag, också där en minskning med 12 procent. I Skåne län minskade konkurserna med 6 procent då 80 företag försattes i konkurs. Antalet anställda som berördes av konkurserna var i Stockholms län 255 personer, i Västra Götalands län 113 personer och i Skåne län 77 personer. Detta innebar minsk­ningar med 57 procent i Stockholms län, 35 procent i Västra Götaland och 52 procent i Skåne län. Under årets 5 första månader minskade antalet konkurser med 3 procent i Stockholms län, med 8 procent i Västra Götalands län och med 9 procent i Skåne län. Antalet anställda drabbade av konkurser minskade med 28 procent i Stockholms län, med 19 procent i Västra Götalands län och med 4 procent i Skåne län.

¹Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/

Figur 2 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Figur 2 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev