2022-07-15

Konkurser juni 2022

Under juni 2022 inleddes konkurser i 658 företag. Det är en minskning med 11 procent jämfört med juni 2021. Antalet berörda anställda var 1 088 personer jämfört med 819 personer juni 2021. Det är en ökning med 33 procent.

Jämfört med motsvarande period förra året, jan-juni, minskade konkurserna med 5 procent och antalet berörda anställda med 4 procent.

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Företagskonkurser efter bransch

Under juni uppgick antalet konkurser i byggindustrin till 120 företag vilket var en minskning med 13 procent. Under perioden jan-jun uppgick antalet berörda anställda i byggbranschen till 1 986 personer, en ökning med 3 procent [1]. Under perioden minskade däremot konkurserna i byggbranschen med 12 procent jämfört med föregående år.

Inom detaljhandeln uppgick antalet konkurser i juni till 56 företag med 97 anställda. Det innebär att konkurserna minskade med 25 procent. Under jan-jun var antalet konkurser 331 (en 3 procentig minskning) och antalet berörda anställda 453 (en 24 procentig minskning).

I Finans-, fastighets- och företagstjänster uppgick antalet konkurser i juni till 131 företag, en minskning med 4 procent. Antalet anställda berörda av konkurserna uppgick till 129 personer, en 34 procentig ökning. I jan-jun minskade konkurserna i Finans-, fastighets- och företagstjänster med 15 procent och antalet berörda anställda med 15 procent.

Företagskonkurser efter län

Under juni inleddes konkurser i 267 företag i Stockholms län vilket innebar en minskning med 6 procent. I Västra Götalands län inleddes konkurser i 80 företag, en minskning med 27 procent. I Skåne län minskade konkurserna med 19 procent då 89 företag försattes i konkurs.

Antalet anställda som berördes av konkurserna var i Stockholms län 514 personer, i Västra Götalands län 134 personer och i Skåne län 51 personer. Detta innebar ökningar med 91 procent i Stockholms län och med 2 procent i Västra Götaland, däremot var det en minskning med 56 procent i Skåne län. Under årets sex första månader minskade antalet konkurser med 4 procent i Stockholms län, med 11 procent i Västra Götalands län och med 10 procent i Skåne län. Antalet anställda drabbade av konkurser minskade med 13 procent i Stockholms län, med 169 procent i Västra Götalands län och med 11 procent i Skåne län.

[1] Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/

Figur 2 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Figur 2 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev