2022-07-15

Konkurser juni 2022

Statistiken för augusti är reviderad 2022-09-22. Revideringen innebär en minskning av det totala antalet konkurser med 33 företag. Statistiken om antalet anställda berörda av konkurs berörs inte av revideringen.

I konkursstatistiken redovisas månadsvis hur många företag som gått i konkurs och hur många anställda som berörts av konkurser. Statistiken täcker endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

Under juni 2022 inleddes konkurser i 625 företag, en minskning med 11 procent jämfört med juni 2021. Antalet berörda anställda var 1 088 personer jämfört med 819 personer juni 2021, en ökning med 33 procent. Om inget annat sägs avses i det följande alla jämförelser med motsvarande period 2021. Under januari – juni minskade konkurserna med 30 procent och antalet berörda anställda minskade med 4 procent.

Logotyp Sveriges officiella statistik

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Figur 1 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs

Företagskonkurser efter bransch

Under juni uppgick antalet konkurser i byggindustrin till 120 företag vilket var en minskning med 13 procent. Under perioden januari – juni uppgick antalet berörda anställda i byggbranschen till 1 986 personer, en ökning med 3 procent¹. Under januari – juni minskade däremot konkurserna i byggbranschen med 12 procent mot föregående år.

Inom detaljhandeln uppgick antalet konkurser i juni till 56 företag med 97 anställda vilket innebar att konkurserna minskade med 25 procent. Under januari – juni var antalet konkurser 331 (en 3 procentig minskning) och antalet berörda anställda 453 (en 24 procentig minskning).

I Finans-, fastighets- och företagstjänster uppgick antalet konkurser i juni till 131 företag, en minskning med 15 procent. Antalet anställda berörda av konkurserna uppgick till 129 personer, en 34 procentig ökning. I januari – juni minskade konkurserna i Finans-, fastighets- och företagstjänster med 4 procent och antalet berörda anställda minskade med 15 procent.

Företagskonkurser efter län

Under juni inleddes konkurser i 258 företag i Stockholms län vilket innebar en minskning med 7 procent. I Västra Götalands län inleddes konkurser i 75 företag, en minskning med 30 procent. I Skåne län minskade konkurserna med 22 procent då 83 företag försattes i konkurs. Antalet anställda som berördes av konkurserna var i Stockholms län 514 personer, i Västra Götalands län 134 personer och i Skåne län 51 personer. Detta innebar ökningar med 91 procent i Stockholms län och med 2 procent i Västra Götaland, däremot var det en minskning med 56 procent i Skåne län. Under årets 6 första månader minskade antalet konkurser med 4 procent i Stockholms län, med 13 procent i Västra Götalands län och med 12 procent i Skåne län. Antalet anställda drabbade av konkurser minskade med 13 procent i Stockholms län, med 169 procent i Västra Götalands län och med 11 procent i Skåne län.

¹Tabeller med uppgifter om antal konkurser efter bransch och län finns i en länk i anslutning till denna redovisning. Uppgifter om konkurser finns vidare i Statistiska centralbyråns databas. https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/ Länk till annan webbplats.

Figur 2 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år

Figur 2 Antal företagskonkurser och antal anställda berörda av konkurs, procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år
test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev