Publicerad 10 april 2020

Konkurser första veckan i april

Antalet konkurser ökade med 41 procent jämfört med samma vecka 2019.

Veckostatistiken visar på följande förändringar första veckan i april 2020 jämfört med samma vecka 2109 (siffror inom parentes):

236 (167) företag försattes i konkurs vilket är en ökning med 41 procent.

Antalet anställda i företagen var 749 (542) personer vilket är en ökning med 38 procent.

Fördelat på bransch var ökningen störst inom hotell och restaurang där 38 (12) företag försattes i konkurs och inom handel där 61 (31) företag försattes i konkurs.

Fördelat på län var ökningen störst i Stockholms län 73 (63) företag, i Västra Götalands län 28 (23) företag och i Skåne län 43 (19) företag.

Observera att siffrorna för 2019 avser ett genomsnitt under april 2019.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev