Publicerad 07 maj 2020

Konkurser april 2020

Under april 2020 försattes 833 företag i konkurs. Konkurserna omfattade 3 951 anställda.

Inom hotell och restaurangverksamhet uppgick antalet konkurser under april 2020 till 116 företag jämfört med 53 företag april 2019 (741 anställda respektive 216 anställda).

Inom handeln berördes 1 723 anställda av konkurser (192 företag) jämfört med 544 anställda (122 företag).

I byggindustrin uppgick antalet anställda till 454 personer jämfört med 412 anställda (132 företag respektive 130).

I Stockholms län försattes 299 företag i konkurs jämfört med 253 företag (1 362 anställda respektive 971 anställda) , i Västra Götalands län 104 företag i jämförelse med 93 (1 384 anställda respektive 238 anställda), och i Skåne län 128 företag jämfört med 77 företag, (318 anställda respektive 244 anställda).

De högsta andelarna anställda berörda av konkurser i Stockholms län återfanns inom finans-, fastighets- och företagstjänster (26 procent), hotell och restaurang (25 procent) samt inom handeln (22 procent).

I Västra Götalands län uppgick motsvarande andelar till 3 procent, 6 procent samt 78 procent. Bland inledda konkurser i Skåne län återfanns de högsta andelarna anställda, med 33 procent, i hotell och restaurang och inom handeln inom respektive bransch.

Antalet offentliga ackord uppgick till 59 företag med 3 789 anställda jämfört med 18 ackord och 263 anställda april 2019. Det största antalet anställda återfanns inom handeln med 1 497 anställda och inom transport och kommunikation med 680 anställda.

Slutliga data för april 2020 publiceras den 15 maj.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev