Publicerad 07 maj 2020

Konkurser de tre första veckorna i april

Under de tre första veckorna april 2020 uppgick antalet inledda konkurser till 616 företag. 3 476 anställda berördes av dessa konkurser.

För 2019 finns endast månadsdata. Baserat på ett genomsnitt per vecka april 2019 uppgick antalet företagskonkurser till 504 och antalet anställda till 1 624 personer under de tre första veckorna april 2019.

Inom hotell och restaurang uppgick antalet konkurser till 87 företag jämfört med 40. Företagen hade 611 anställda jämfört med 162. Inom handeln berördes 1 656 anställda av konkurser (146 företag) jämfört med 408 anställda (92 företag). Inom byggindustrin uppgick antalet anställda till 342 personer jämfört med 309 (104 företag respektive 108).

I Stockholms län försattes 215 företag i konkurs jämfört med 192 företag (1 170 anställda respektive 729 anställda. I Västra Götalands län uppgick antalet konkurser till 74 företag (1 290 anställda) i jämförelse med 70 (179 anställda). I Skåne län försattes 110 företag i konkurs (290 anställda) jämfört med 58 företag (183 anställda) de tre första veckorna april 2019.

Antalet offentliga ackord uppgick till 40 företag med 2 833 anställda jämfört med 14 ackord och 197 anställda. Det största antalet anställda återfanns inom handeln med 1 417 anställda och inom transport och kommunikation med 628 anställda.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev