Publicerad 07 maj 2020

Konkurser de två första veckorna i april

Under de två första veckorna april 2020 uppgick antalet inledda konkurser till 407 företag. 1 517 anställda berördes av dessa konkurser.

För 2019 finns endast månadsdata. Baserat på ett genomsnitt per vecka april 2019 uppgick antalet företagskonkurser till 334 och antalet anställda till 1 517 personer under de två första veckorna april 2019.

Inom hotell och restaurang uppgick antalet konkurser till 58 företag jämfört med 27, med 497 anställda jämfört med 108. I handeln berördes 346 anställda av konkurser (98 företag) jämfört med 272 anställda (61 företag). Inom byggindustrin uppgick antalet anställda till 288 personer jämfört med 206 (70 företag respektive 65).

I Stockholms län försattes 134 företag i konkurs jämfört med 127 företag, i Västra Götalands län 50 företag i jämförelse med 47 och i Skåne län 73 företag jämfört med 39 företag de två första veckorna april 2019.

Antalet offentliga ackord uppgick till 30 företag med 2 678 anställda jämfört med 9 ackord och 132 anställda. Det största antalet anställda återfanns inom handeln med 1 376 personer och inom transport och kommunikation med 628 anställda.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev