Publicerad 08 maj 2020

Konkurser första veckan i maj 2020

Under första veckan i maj 2020 uppgick antalet inledda konkurser till 122 företag. 224 anställda berördes av dessa konkurser.

Flera helgdagar inföll första veckan maj 2020 vilket gör att en jämförelse med 2019 haltar. Den genomsnittliga antalet konkurser per vecka för maj månad under 2019 var dock 178 företag. 578 anställda berördes av dessa konkurser.

För 2019 finns endast månadsdata för antalet konkurser.

Inom hotell och restaurang uppgick antalet konkurser till 14 företag med 44 anställda. Inom handeln berördes 54 anställda av konkurser (59 företag) Inom byggindustrin uppgick antalet anställda till 40 personer (11 företag).

I Stockholms län försattes 46 företag i konkurs, i Västra Götalands län 12 företag och i Skåne län 13 företag.


test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev