Publicerad 15 maj 2020

Konkurser två första veckorna maj 2020

Under de två första veckorna i maj 2020 uppgick antalet inledda konkurser till 350 företag. 802 anställda berördes av dessa konkurser.

För 2019 finns endast månadsdata. Baserat på ett genomsnitt per vecka maj 2019 uppgick antalet företagskonkurser till 357 och antalet anställda till 1 155 personer under de två första veckorna maj 2019.

Inom hotell och restaurang uppgick antalet konkurser till 39 företag jämfört med 27. Företagen hade 149 anställda jämfört med 109. Inom handeln berördes 205 anställda av konkurser (82 företag) jämfört med 211 anställda (80 företag). Inom byggindustrin uppgick antalet anställda till 124 personer jämfört med 288 (37 företag respektive 66).

I Stockholms län försattes 128 företag i konkurs jämfört med 144 företag (228 anställda respektive 435 anställda. I Västra Götalands län uppgick antalet konkurser till 47 företag (227 anställda) i jämförelse med 39 (102 anställda). I Skåne län försattes likaledes 47 företag i konkurs (116 anställda) jämfört med 45 företag (161 anställda) de två första veckorna maj 2019. .

Antalet offentliga ackord uppgick till 6 företag med 163 anställda under de två första veckorna maj 2020.test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev