Publicerad 25 maj 2020

Konkurser tre första veckorna maj 2020

Under de tre första veckorna maj 2020 uppgick antalet inledda konkurser till 521 företag (inklusive enskilda näringsidkare) och 1 303 anställda berördes av dessa konkurser.

För 2019 finns endast månadsdata. Baserat på ett genomsnitt per vecka maj 2019 uppgick antalet företagskonkurser till 532 och antalet anställda till 1 732 personer under de tre första veckorna maj 2019.

Inom hotell och restaurang uppgick antalet konkurser till 66 företag jämfört med 40. Företagen hade 308 anställda jämfört med 163. Inom handeln berördes 220 anställda av konkurser (110 företag) jämfört med 316 anställda (122 företag). Inom byggindustrin uppgick antalet anställda till 170 personer jämfört med 434 (65 företag respektive 98).

I Stockholms län försattes 174 företag i konkurs jämfört med 217 företag (364 anställda respektive 654 anställda). I Västra Götalands län uppgick antalet konkurser till 80 företag (302 anställda) i jämförelse med 60 (153 anställda). I Skåne län försattes 66 företag i konkurs (141 anställda) jämfört med 69 företag (243 anställda) de tre första veckorna maj 2019.

Antalet offentliga ackord uppgick till 15 företag med 506 anställda jämfört med 12 företag med 292 anställda under de tre första veckorna maj 2019.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev