Publicerad 29 maj 2020

Veckostatistik för maj 2020

Under de fyra veckorna i maj 2020 var antalet inledda konkurser 644 företag (inklusive enskilda näringsidkare) och 1 768 anställda berördes av dessa konkurser.

För 2019 finns endast månadsdata. Antalet företag försatta i konkurs uppgick till 713 och antalet anställda till 2 310 personer under maj 2019 (1 till 31 maj).

Inom hotell och restaurang uppgick antalet konkurser till 75 företag jämfört med 53. Företagen hade 350 anställda jämfört med 217. Inom handeln berördes 238 anställda av konkurser (138 företag) jämfört med 421 anställda (162 företag). Inom byggindustrin uppgick antalet anställda berörda av konkurser till 229 personer jämfört med 578 personer (85 företag respektive 131).

I Stockholms län försattes 214 företag i konkurs jämfört med 289 företag (423 anställda respektive 872 anställda). I Västra Götalands län uppgick antalet konkurser till 92 företag (319 anställda) i jämförelse med 80 (204 anställda). I Skåne län försattes 92 företag i konkurs (406 anställda) jämfört med likaledes 92 företag (324 anställda) maj 2019.

Antalet offentliga ackord uppgick till 23 företag med 615 anställda jämfört med 16 företag med 389 anställda maj 2019.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev