Publicerad 05 juni 2020

Konkurser första tre dagarna i juni

Den 1-3 juni 2020 minskade antalet konkurser jämfört med genomsnittliga dagar i juni 2019.

Konkursstatistiken visar på följande förändringar de tre första dagarna i juni 2020 jämfört med tre genomsnittliga dagar 2019 (siffror inom parentes):

Antalet inledda konkurser, inklusive enskilda näringsidkare, var 87 (100) företag. Antalet anställda i företagen var 154 (256).

Bland konkurserna fanns:

  • 5 (8) företag med 11 (18) anställda inom hotell och restaurang.
  • 22 (20) företag med 74 (50) anställda inom handeln.
  • 16 (18) företag med 15 (71) anställda inom byggindustrin.
  • 28 (40) företag med 16 (95) anställda i Stockholms län.
  • 14 (15) företag med 45 (31) anställda i Västra Götalands län.
  • 10 (14) företag med 10 (25) anställda i Skåne län.

Antal offentliga ackord uppgick till 3 (3) företag med 8 (39) anställda.

Observera att siffrorna för 2019 avser tre genomsnittliga dagar juni. Detta då det endast finns månadsdata för 2019.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev