Publicerad 12 juni 2020

Konkurser två första veckorna juni 2020

Konkursstatistiken visar på följande förändringar jämfört med motsvarande period 2019 (siffror inom parentes):

Antalet inledda konkurser var 232 (334) företag. Antalet anställda i företagen var 410 (855).

Bland konkurserna fanns:

  • 24 (27) företag med 82 (60) anställda inom hotell och restaurang.
  • 52 (66) företag med 119 (166) anställda inom handeln.
  • 44 (59) företag med 68 (237) anställda inom byggindustrin.
  • 95 (132) företag med 108 (321) anställda i Stockholms län.
  • 27 (51) företag med 96 (104) anställda i Västra Götalands län.
  • 24 (46) företag med 25 (85) anställda i Skåne län.

Antal offentliga ackord uppgick till 5 (8) företag med 18 (207) anställda.

Observera att siffrorna för 2019 avser genomsnittliga veckor juni. Detta då det endast finns månadsdata för 2019.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev