Publicerad 26 juni 2020

Konkurser 1–24 juni 2020

Konkursstatistiken visar på följande förändringar jämfört med motsvarande period 2019 (siffror inom parentes):

Antalet inledda konkurser var 500 (515) företag. Antalet anställda i företagen var 1 335 (1 320).

Bland konkurserna fanns:

  • 56 (42) företag med 192 (92) anställda inom hotell och restaurang.
  • 97 (101) företag med 195 (256) anställda inom handeln.
  • 82 (91) företag med 175 (366) anställda inom byggindustrin.
  • 182 (204) företag med 571 (497) anställda i Stockholms län.
  • 57 (79) företag med 226 (160) anställda i Västra Götalands län.
  • 74 (70) företag med 151 (132) anställda i Skåne län.

Antal offentliga ackord uppgick till 29 (12) företag med 422 (321) anställda.

Observera att siffrorna för 2019 avser genomsnittlig period i juni. Detta då det endast finns månadsdata för 2019.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev