Publicerad 14 augusti 2020

Konkurser 1–12 augusti 2020

Konkursstatistiken visar på följande förändringar jämfört med motsvarande period 2019 (siffror inom parentes):

Antalet inledda konkurser var 106 (178) företag. Antalet anställda i företagen var 384 (594).

Bland konkurserna fanns:

  • 22 (39) företag med 47 (92) anställda inom parti- och detaljhandel.
  • 21 (36) företag med 40 (216) anställda inom byggindustrin.
  • 23 (36) företag med 147 (66) anställda inom finans-, fastighets- och företagstjänster.
  • 30 (70) företag med 70 (219) anställda i Stockholms län.
  • 24 (28) företag med 118 (85) anställda i Västra Götalands län.
  • 13 (21) företag med 48 (76) anställda i Skåne län.

Antal offentliga ackord uppgick till 4 (8).

Observera att siffrorna för 2019 avser genomsnittlig period i augusti. Detta då det endast finns månadsdata för 2019.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev