Publicerad 21 augusti 2020

Konkurser 1–19 augusti 2020

Konkursstatistiken visar på följande förändringar jämfört med motsvarande period 2019 (siffror inom parentes):

Antalet inledda konkurser var 192 (283) företag. Antalet anställda i företagen var 745 (940).

Bland konkurserna fanns:

  • 43 (61) företag med 101 (145) anställda inom parti- och detaljhandel.
  • 40 (56) företag med 134 (341) anställda inom byggindustrin.
  • 40 (58) företag med 276 (105) anställda inom finans-, fastighets- och företagstjänster.
  • 50 (110) företag med 149 (347) anställda i Stockholms län.
  • 42 (44) företag med 179 (134) anställda i Västra Götalands län.
  • 28 (34) företag med 183 (120) anställda i Skåne län.

Antal offentliga ackord uppgick till 7 (13).

Observera att siffrorna för 2019 avser genomsnittlig period i augusti. Detta då det endast finns månadsdata för 2019.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev