Publicerad 01 september 2020

Konkurser 1–31 augusti 2020

Konkursstatistiken visar på följande förändringar jämfört med motsvarande period 2019 (siffror inom parentes):

Antalet inledda konkurser var 332 (461) företag. Antalet anställda i företagen var 1 297 (1 534).

Bland konkurserna fanns:

  • 80 (100) företag med 248 (237) anställda inom parti- och detaljhandel.
  • 66 (92) företag med 211 (557) anställda inom byggindustrin.
  • 62 (94) företag med 356 (171) anställda inom finans-, fastighets- och företagstjänster.
  • 104 (180) företag med 280 (566) anställda i Stockholms län.
  • 60 (72) företag med 321 (219) anställda i Västra Götalands län.
  • 42 (55) företag med 218 (196) anställda i Skåne län.

Antal offentliga ackord uppgick till 11 (21).

Observera att den ackumulerade veckostatistiken för 1-31 augusti kan skilja sig från den ordinarie månadsstatistiken, som publiceras den 16 september.

Observera att siffrorna för 2019 avser genomsnittlig period i augusti. Detta då det endast finns månadsdata för 2019.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev