Publicerad 11 september 2020

Konkurser 1–9 september 2020

Konkursstatistiken visar på följande förändringar jämfört med motsvarande period 2019 (siffror inom parentes):

Antalet inledda konkurser var 184 (183) företag. Antalet anställda i företagen var 406 (518).

Bland konkurserna fanns:

  • 46 (40) företag med 88 (83) anställda inom parti- och detaljhandel.
  • 38 (31) företag med 170 (97) anställda inom byggindustrin.
  • 32 (31) företag med 38 (30) anställda inom finans-, fastighets- och företagstjänster.
  • 82 (60) företag med 222 (206) anställda i Stockholms län.
  • 34 (26) företag med 42 (131) anställda i Västra Götalands län.
  • 4 (28) företag med 64 (49) anställda i Skåne län.

Antal offentliga ackord uppgick till 4 (3).

Observera att siffrorna för 2019 avser genomsnittlig period i september. Detta då det endast finns månadsdata för 2019.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev