Publicerad 18 september 2020

Konkurser 1–16 september 2020

Konkursstatistiken visar på följande förändringar jämfört med motsvarande period 2019 (siffror inom parentes):

Antalet inledda konkurser var 289 (325) företag. Antalet anställda i företagen var 974 (922).

Bland konkurserna fanns:

  • 69 (71) företag med 162 (147) anställda inom parti- och detaljhandel.
  • 56 (54) företag med 414 (172) anställda inom byggindustrin.
  • 57 (55) företag med 125 (54) anställda inom finans-, fastighets- och företagstjänster.
  • 115 (107) företag med 397 (367) anställda i Stockholms län.
  • 47 (45) företag med 96 (232) anställda i Västra Götalands län.
  • 28 (50) företag med 104 (87) anställda i Skåne län.

Antal offentliga ackord uppgick till 5 (5).

Observera att siffrorna för 2019 avser genomsnittlig period i september. Detta då det endast finns månadsdata för 2019.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev