Publicerad 25 september 2020

Konkurser 1–23 september 2020

Konkursstatistiken visar på följande förändringar jämfört med motsvarande period 2019 (siffror inom parentes):

Antalet inledda konkurser var 382 (467) företag. Antalet anställda i företagen var 1 347 (1 325).

Bland konkurserna fanns:

  • 87 (102) företag med 176 (212) anställda inom parti- och detaljhandel.
  • 76 (78) företag med 652 (247) anställda inom byggindustrin.
  • 74 (80) företag med 191 (77) anställda inom finans-, fastighets- och företagstjänster.
  • 144 (153) företag med 466 (527) anställda i Stockholms län.
  • 65 (65) företag med 123 (334) anställda i Västra Götalands län.
  • 40 (72) företag med 135 (126) anställda i Skåne län.

Antal offentliga ackord uppgick till 9 (8).

Observera att siffrorna för 2019 avser genomsnittlig period i september. Detta då det endast finns månadsdata för 2019.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev