Publicerad 02 oktober 2020

Konkurser 1–30 september 2020

Konkursstatistiken under september 2020¹ visar följande förändringar jämfört med motsvarande period 2019 (siffror inom parentes):

Antalet inledda konkurser var 484 (609) företag. Antalet anställda i företagen var 1 610 (1 728).

Bland konkurserna fanns:

  • 111 (133) företag med 199 (276) anställda inom parti- och detaljhandel.
  • 97 (102) företag med 705 (322) anställda inom byggindustrin.
  • 95 (104) företag med 218 (101) anställda inom finans-, fastighets- och företagstjänster.
  • 187 (200) företag med 559 (688) anställda i Stockholms län.
  • 80 (85) företag med 225 (435) anställda i Västra Götalands län.
  • 55 (94) företag med 151 (164) anställda i Skåne län.

Antal offentliga ackord uppgick till 12 (10).

¹Statistiken revideras 15 oktober 2020

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev