Publicerad 16 oktober 2020

Konkurser 1–14 oktober 2020

Konkursstatistiken 1-14 oktober 2020 visar följande förändringar jämfört med motsvarande period 2019¹ (siffror inom parentes):

Antalet inledda konkurser var 219 (353) företag. Antalet anställda i företagen var 959 (1 355).

Bland konkurserna fanns:

  • 45 (71) företag med 70 (209) anställda inom parti- och detaljhandel.
  • 42 (56) företag med 321 (254) anställda inom byggindustrin.
  • 46 (76) företag med 241 (381) anställda inom finans-, fastighets- och företagstjänster.
  • 87 (120) företag med 493 (658) anställda i Stockholms län.
  • 29 (49) företag med 174 (91) anställda i Västra Götalands län.
  • 30 (56) företag med 93 (145) anställda i Skåne län.

Antal offentliga ackord uppgick till 5 (8).


¹Då endast månadsdata finns under 2019 visas genomsnitt per dag oktober 2019 summerat på 14 dagar.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev