Publicerad 23 oktober 2020

Konkurser 1–21 oktober 2020

Konkursstatistiken 1 till och med 21 oktober visar följande förändringar jämfört med motsvarande period 2019¹ (siffror inom parentes):

Antalet inledda konkurser var 326 (529) företag. Antalet anställda i företagen var 1 313 (2 031).

Bland konkurserna fanns:

  • 67 (107) företag med 95 (314) anställda inom parti- och detaljhandel.
  • 63 (84) företag med 368 (381) anställda inom byggindustrin.
  • 65 (115) företag med 299 (571) anställda inom finans-, fastighets- och företagstjänster.
  • 127 (180) företag med 649 (988) anställda i Stockholms län.
  • 46 (73) företag med 202 (136) anställda i Västra Götalands län.
  • 45 (83) företag med 116 (217) anställda i Skåne län.

Antal offentliga ackord uppgick till 5 (8).

¹Då endast månadsdata finns under 2019 visas genomsnitt per dag oktober 2019 summerat på 21 dagar.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev