Preliminär veckostatistik av konkurser

För att möta regeringens och medias önskemål om tätare rapporteringar av företagskonkurser under Coronapandemin publicerar vi konkursstatistik veckovis sedan i mars.

Som officiell statistikansvarig myndighet för konkursstatistik publicerar vi vanligtvis data månads, kvartals och årsvis. Veckostatistiken som är preliminär revideras i samband med att vi publicerar vår ordinarie månadsstatistik.

Har du frågor om vår statistik är du varmt välkommen att kontakta ansvarig chef Peter Frykblom på 010-447 44 26.

Vid fredagar som infaller på en helgdag publicerar vi statistiken närmast kommande arbetsvardag.

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.