Preliminär veckostatistik av konkurser

För att möta regeringens och medias önskemål om tätare rapporteringar av företagskonkurser under Coronapandemin publicerar vi konkursstatistik veckovis sedan i mars.

Som officiell statistikansvarig myndighet för konkursstatistik publicerar vi vanligtvis data månads, kvartals och årsvis. Veckostatistiken som är preliminär revideras i samband med att vi publicerar vår ordinarie månadsstatistik.

Reviderad konkursstatistik

Efter uppföljning av vår preliminära veckostatistik har vi identifierat felaktigheter som nu korrigeras för april månads senaste tre veckor.

Till skillnad från tidigare statistikleveranser har leveranserna sedan den första april varit ackumulerade, vilket vi inte har noterat. Det innebär att de data som vi har publicerat de tre senaste veckorna i april har varit felaktiga.

I och med att problemet upptäcktes går vi nu ut med reviderad data för april månads tre sista veckor.

Har du frågor om vår statistik är du varmt välkommen att kontakta ansvarig chef Peter Frykblom på 010-447 44 26.

Vid fredagar som infaller på en helgdag publicerar vi statistiken närmast kommande arbetsvardag.