Publicerad 10 april 2020

Konkurser första veckan i april

Antalet konkurser ökade med 41 procent jämfört med samma vecka 2019.

Veckostatistiken visar på följande förändringar första veckan i april 2020 jämfört med samma vecka 2109 (siffror inom parentes):

236 (167) företag försattes i konkurs vilket är en ökning med 41 procent.

Antalet anställda i företagen var 749 (542) personer vilket är en ökning med 38 procent.

Fördelat på bransch var ökningen störst inom hotell och restaurang där 38 (12) företag försattes i konkurs och inom handel där 61 (31) företag försattes i konkurs.

Fördelat på län var ökningen störst i Stockholms län 73 (63) företag, i Västra Götalands län 28 (23) företag och i Skåne län 43 (19) företag.

Observera att siffrorna för 2019 avser ett genomsnitt under april 2019.

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.