Publicerad 07 maj 2020

Konkurser april 2020

Under april 2020 försattes 833 företag i konkurs. Konkurserna omfattade 3 951 anställda.

Inom hotell och restaurangverksamhet uppgick antalet konkurser under april 2020 till 116 företag jämfört med 53 företag april 2019 (741 anställda respektive 216 anställda).

Inom handeln berördes 1 723 anställda av konkurser (192 företag) jämfört med 544 anställda (122 företag).

I byggindustrin uppgick antalet anställda till 454 personer jämfört med 412 anställda (132 företag respektive 130).

I Stockholms län försattes 299 företag i konkurs jämfört med 253 företag (1 362 anställda respektive 971 anställda) , i Västra Götalands län 104 företag i jämförelse med 93 (1 384 anställda respektive 238 anställda), och i Skåne län 128 företag jämfört med 77 företag, (318 anställda respektive 244 anställda).

De högsta andelarna anställda berörda av konkurser i Stockholms län återfanns inom finans-, fastighets- och företagstjänster (26 procent), hotell och restaurang (25 procent) samt inom handeln (22 procent).

I Västra Götalands län uppgick motsvarande andelar till 3 procent, 6 procent samt 78 procent. Bland inledda konkurser i Skåne län återfanns de högsta andelarna anställda, med 33 procent, i hotell och restaurang och inom handeln inom respektive bransch.

Antalet offentliga ackord uppgick till 59 företag med 3 789 anställda jämfört med 18 ackord och 263 anställda april 2019. Det största antalet anställda återfanns inom handeln med 1 497 anställda och inom transport och kommunikation med 680 anställda.

Slutliga data för april 2020 publiceras den 15 maj.

test

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Få nyheter om Tillväxtanalys studier och seminarier. Fyll i ditt namn och din e-postadress till höger.