Miljöstatistik

Tillväxtanalys hade under 2011 och 2012 i uppdrag att producera statistik över den svenska miljötekniksektorn genom att vidareutveckla en statistik som tidigare framtogs av Sveriges miljöteknikråd, Swentec.

Från och med 2013 är det SCB producerar miljöteknikstatistik.

Miljöstatistik