2009-10-12

Nyföretagande kvartal 4 2008, preliminära data

Under kvartal fyra 2008 startades 13 038 nya företag. Antalet nystartade företag under det fjärde kvartalet låg därmed 12 procent lägre jämfört med fjärde kvartalet 2007. 

Antalet nya företag i relation till befolkningen 16-64 år uppgick för hela landet till 2,2 företag per 1000 invånare. Efter län förelåg de högsta etableringsfrekvenserna i Stockholms län med 3,1 företag per 1000 invånare följt av Jämtlands- och Skåne län med 2.4 respektive 2,3 företag per 1000 invånare.

Fördelat efter län startades knappt 4 100 (31 procent) av de nya företagen i Stockholms län och 2 100 (16 procent) i Västra Götalands län samt knappt 1 800 (14 procent) företag i Skåne län.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev