2009-10-13

Nyföretagande kvartal 1–4 2008, slutlig data

Föreliggande redovisning utgör ett komplement till rapporten ”Nyföretagande i Sverige 2008” och innehåller viss statistik gällande de variabler som ingår i den del av undersökningen gällande nyetableringar som omfattar samtliga nyaktiverade företag. De variabler som är aktuella är geografisk belägenhet, bransch, företagsledning efter kön, juridisk form samt sysselsättning.

Uppgifterna för respektive kvartal är reviderade och ersätter därmed tidigare publicerad kvartalsstatistik för 2008. 

Under 2008 startade 17 409, 13 897, 13 290 samt 13 205 företag under respektive kvartal. I jämförelse med 2007 innebar detta att antalet nystartade företag ökade med 8 respektive 4 procent under årets två första kvartal och minskade med 8 respektive 12 procent under de efterföljande kvartalen.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev