2010-05-06

Marginell ökning i antal nystartade företag andra kvartalet 2009

Under kvartal två 2009 startades enligt preliminär statistik 14 099 nya
företag. Antalet nystartade företag under det andra kvartalet ökade
därmed med en procent jämfört med andra kvartalet 2008.

Antalet nya företag i relation till befolkningen 16-64 år uppgick för hela landet till 2,4 företag per 1000 invånare. Efter län förelåg de högsta etableringsfrekvenserna i Gotlands län med 3,5 företag per 1000 invånare följt av Stockholms län med 3,1 företag per 1000 invånare. 

Fördelat efter län startades knappt 4 100 (29 procent) av de nya företagen i Stockholms län, drygt 2 300 (16 procent) i Västra Götalands län samt knappt 2 100 (15 procent) företag i Skåne län. 

Från och med kvartal 1 2009 redovisas statistiken efter bransch enligt den nya SNI 2007 klassifikationen. Mer information om denna finns på Statistiska centralbyråns hemsida. Samtidigt införs en mer detaljerad branschredovisning.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev