2010-05-06

Nedgång i antal nystartade företag första kvartalet 2009

Under kvartal ett 2009 startades 15 487 nya företag. Antalet nystartade företag under det första kvartalet låg därmed 14 procent lägre jämfört med första kvartalet 2008.

Antalet nya företag i relation till befolkningen 16-64 år uppgick för hela landet till 2,6 företag per 1000 invånare. Efter län förelåg de högsta etableringsfrekvenserna i Stockholms län med 3,6 företag per 1000 invånare följt av Skåne län med 2,8 företag per 1000 invånare. 

Fördelat efter län startades knappt 4 800 (31 procent) av de nya företagen i Stockholms län och 2 500 (16 procent) i Västra Götalands län samt knappt 2 200 (14 procent) företag i Skåne län.

De nystartade företagen sysselsatte knappt 25 800 personer. Bland dessa var knappt 9 500 personer eller 37 procent heltidssysselsatta. Antalet kvinnor sysselsatta i de nya företagen uppgick till drygt 9 800 (38 procent) personer. 

Fördelat efter kön leddes 61 procent av de nya företagen av män och 33 procent av kvinnor. Resterande företag (6 procent) leddes av män och kvinnor gemensamt.

Drygt 3 300 eller 22 procent av de nya företagen startades som aktiebolag. Antalet nystartade handels- och kommanditbolag mm uppgick till drygt 1 300 (9 procent) och antalet enskilda näringsidkare till drygt 10 800 (70 procent).

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev