2010-05-06

Ökning i antal nystartade företag tredje kvartalet 2009

Under kvartal tre 2009 startades enligt preliminär statistik 14 416 nya
företag. Antalet nystartade företag under det tredje kvartalet ökade
därmed med 9 procent jämfört med tredje kvartalet 2008.

Antalet nya företag i relation till befolkningen 16-64 år uppgick för hela landet till 2,4 företag per 1000 invånare. Efter län återfanns de högsta etableringsfrekvenserna i Stockholms län med 3,2 företag per 1000 invånare följt av Skåne län med 2,9 företag per 1000 invånare. Antalet nya företag ökade med 21 procent i Skåne län och med 11 procent i Västra Götalands län, medan antalet minskade med 1 procent i Stockholms län.

Fördelat efter bransch startades knappt 2 200 (15 procent) av de nya företagen inom branschgruppen Handel, service motorfordon och drygt 1 700 (12 procent) inom Bygg, anläggning.

Jämfört med tredje kvartalet 2008 ökade antalet nystartade företag inom Byggverksamhet (SNI 2002) med 21 procent och inom Varuhandel och restaurangrörelse med 11 procent

De nystartade företagen sysselsatte cirka 23 500 personer. Bland dessa var drygt 8 800 personer eller 38 procent heltidssysselsatta. Antalet kvinnor sysselsatta i de nya företagen uppgick till knappt 8 850 (38 procent) personer.

Fördelat efter kön leddes 61 procent av de nya företagen av män och 33 procent av kvinnor. Resterande företag (6 procent) leddes av män och kvinnor gemensamt. 

Knappt 3 100 eller 21 procent av de nya företagen startades som aktiebolag. Antalet nystartade handels- och kommanditbolag m.m. uppgick till drygt 1 200 (9 procent) och antalet enskilda näringsidkare till drygt 10 100 (70 procent). Jämfört med kvartal två år 2008 ökade antalet enskilda näringsidkare med 15 procent medan antalet nystartade aktiebolag minskade med 3 procent.

Antal nystartade företag kvartal 3 2009 efter län och lednings könssammansättning

Symbolen ".." i tabellen anger att data inte är tillgängliga eller för osäkra för att anges.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev