2011-03-23

Nystartade företag kvartal 1

Ökning i antal nystartade företag första kvartalet 2010

Under kvartal ett 2010 startades 16 720 nya företag. Antalet nystartade
företag under det första kvartalet låg därmed 7 procent högre jämfört
med första kvartalet 2009, då, enligt reviderade uppgifter, 15 596
företag startades.

De nystartade företagen sysselsatte 29 600 personer. Bland dessa var knappt 11 700 personer eller 40 procent heltidssysselsatta. Antalet kvinnor sysselsatta i de nya företagen uppgick till drygt 11 000 (37 procent) personer.

Fördelat efter län startades knappt 5 300 (32 procent) av de nya företagen i Stockholms län och drygt 2 700 (16 procent) i Västra Götalands län samt knappt 2 400 (14 procent) företag i Skåne län. Jämfört med kvartal 1 år 2009 ökade antalet nystartade företag med 9 procent och Stockholms- respektive Västra Götalands län och med 8 procent i Skåne län. 

I tabellerna i rapporten visas valda uppgifter gällande nystartade företag fördelat efter branschgrupper och län. Fler uppgifter, exempelvis data fördelat efter kommun, redovisas i Statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev