2011-05-11

Nystartade företag efter kvartal 2010

Under 2010 startades 66 681 nya företag. Antalet nystartade företag låg
därmed 12 procent högre jämfört med 2009, då 59 598 företag startades.
Fördelat efter kvartal uppgick förändringarna jämfört med föregående år
till 7 procent under det första kvartalet samt 17 respektive 8 och 16
procent under kvartal två till fyra.

Fördelat efter kön leddes 61 procent av de nya företagen av män och 32 procent av kvinnor. Resterande företag leddes av män och kvinnor gemensamt. Jämfört med 2009 var förändringarna gällande könsfördelning små. Det samma gällde utvecklingen under de enskilda kvartalen år 2010.

De nystartade företagen 2010 sysselsatte 117 400 personer. Bland dessa var knappt 44 300 personer eller 37 procent heltidssysselsatta.

Fördelat efter län startades knappt 20 800 (31 procent) av de nya företagen i Stockholms län och knappt 11 000 (17 procent) i Västra Götalands län samt knappt 9 400 (14 procent) företag i Skåne län. Jämfört med 2009 ökade antalet nystartade företag med 15 procent i Stockholms- respektive Västra Götalands län och med 7 procent i Skåne län.

Ladda ner hela rapporten Pdf, 51 kB, öppnas i nytt fönster.

Ytterligare data gällande nystartade företag 2010, exempelvis fördelat efter kommun, finns i Statistikportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev