2014-01-17

Nystartade företag tredje kvartalet 2013

Under tredje kvartalet 2013 startades 16 875 nya företag jämfört med 16
655 företag tredje kvartalet 2012, en ökning med 1 procent.

Cirka 10 procent av de nya företagen startades inom Bygg- och anläggningsverksamhet respektive Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet och 15 procent av företagen startades inom branschgruppen Handel, service och motorfordon. I jämförelse med tredje kvartalet 2012 var antalet nystartade företag oförändrat inom Handel, service och motorfordon, medan antalet nya företag ökade med 7 procent inom Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet. Antalet nystartade företag minskade med 2 procent inom Bygg och anläggning.

Fördelat efter juridisk form var 33 procent av de nya företagen aktiebolag, 61 procent enskilda näringsidkare och 6 procent handels- eller kommanditbolag. I jämförelse med tredje kvartalet 2012 ökade antalet enskilda näringsidkare med 2 procent, medan antalet handels- och kommanditbolag samt aktiebolag var praktiskt taget oförändrat.

Antalet nystartade företag uppgick i Stockholms län till knappt 5 200 företag vilket innebar att 31 procent av de nya företagen startades i Stockholms län. I Västra Götalands län startades cirka 2 750 nya företag vilket utgjorde 16 procent av samtliga nya företag och i Skåne län startades 2 370 företag eller 14 procent av samtliga. Antalet nya företag minskade med 1 procent i Stockholms län, medan nystartade företag ökade med 6 procent i Västra Götalands län och var så gott som oförändrat i Skåne län.

Bland enskilda näringsidkare uppgick antalet företag startade av kvinnor till knappt 4 400 stycken eller 42 procent av samtliga enskilda näringsidkare. Antalet enskilda firmor startade av kvinnor ökade med 1 procent jämfört med tredje kvartalet 2012 medan antalet enskilda firmor startade av män ökade med 3 procent. Uppgifter gällande företagsledarens kön saknas för aktiebolag samt för handels- och kommanditbolag.

Nystartade företag tredje kvartalet 2013 Pdf, 283.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Tabeller Excel, 50.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Tillväxtanalys statistikportal

Fullständig statistik gällande exempelvis företag efter kommun, etableringsfrekvenser och olika korstabeller finns i Tillväxtanalys statistikportal, se länk i menyn till vänster på sidan.

test

Håll dig uppdaterad, prenumerera på vårt nyhetsbrev